1. Företag
  2. /
  3. Konton och betalningar
  4. /
  5. Konton
  6. /
  7. Transaktionskonton

Transaktionskonton

Med ett transaktionskonto sköter du företagets in- och utbetalningar. Affärskontot för affärer inom Sverige, valutakontot för dig som gör mycket affärer med utlandet.

Konton för in- och utbetalningar

Transaktionskonton är precis som det låter, konton för transaktioner. De finns både för svenska kronor och för annan valuta. Du kan utan kostnad öppna flera transaktionskonton för olika ändamål, till exempel skatter och löner.

pengapåse

Affärskonto – vardagskontot

Affärskontot är vårt vanliga transaktionskonto som du sköter företagets dagliga ekonomi med. Det är kontot för dina in- och utbetalningar. Affärskonto och anslutning till bankgiro ingår i våra företagspaket. Företagets bankgironummer är det enda dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Pengarna går direkt in på ditt konto. Bankgirot fortsätter att fungera även om du byter kontonummer.

en jordglob

Valutakonto – transaktioner för utlandsaffärer

Om du regelbundet skickar och tar emot pengar från utlandet är det bra med ett valutakonto. Då sköter du alla in- och utbetalningarna i samma valuta. På så vis minskar du valutarisken och behöver inte betala några växlingsavgifter. Valutakonton ingår kostnadsfritt i våra företagspaket.


Med eller utan kontokredit

mynt och sedlar

Med en kredit kopplad till ditt företagskonto kan de löpande transaktionerna överstiga saldot på kontot. Krediten balanseras direkt när betalningarna kommer in. På så vis kan du hålla den utnyttjade krediten på en lämplig nivå. Kredit kan kopplas till i stort sett alla företagskonton. Du kan även få kredit i annan valuta än SEK.


Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin:
banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Insättningsgaranti

Dygnet runt, året om

Du väljer var, när och hur du gör företagets bankärenden – på kontor eller via webb, appar och telefon.

Digitala tjänster