Cash pool

En cash pool är till för koncerner med verksamhet i ett eller flera länder eller med konton i en eller flera valutor. Med en cash pool ökar koncernens självfinansiering och betalningsberedskap.
-

Koncernen samlad i en cash pool

I en koncern uppstår ofta överskottslikviditet i några av företagen. Samtidigt kan andra ha brist på likviditet. Med en cash pool får du en samlad bild av likviditeten i koncernen, och underskott och överskott kan nettas mot varandra, genom att likviditeten konsolideras till ett bestämt konto eller kontostruktur.

Du får dessutom en tydlig överblick, kontroll över likviditeten och kan enklare hantera koncernens konton – både manuellt och per automatik.

kartnål

Centralkonton inom ett land

Så här fungerar Centralkonto

Har företaget verksamhet inom ett land, men i flera olika företag? Då passar Centralkonto bäst. Centralkonto består av ett huvudkonto, ett antal nivåkonton och ett obegränsat antal underkonton. Nivåkonton och underkonton, som tillhör dotterbolag eller interna enheter, knyts till huvudkontot. Nivåkonton och underkonton är koncerninterna. Alla insättningar och uttag till och från huvudkontot görs via underkontona, som fungerar som transaktionskonton.

Optimerat räntenetto
I en Centralkontostruktur beräknas räntan på huvudkontots nettosaldo, vilket gör att räntenettot kan optimeras.

Kredit och företagsintern kreditlimit
Om ditt företag behöver det, kan en kredit kopplas till huvudkontot. Genom att koppla den till huvudkontot ger det er ett effektivt utnyttjande av krediten. Dessutom möjliggör det finansiell styrning av dotterbolagen.

Fördelar med Centralkonto

 • Minskat kreditbehov
 • Räntebesparingar
 • Samlad kontoinformation i varje valuta i realtid
 • Finansiellt styrmedel genom interna räntor och limiter
 • Inga onödiga växlingar
tre kartnålar

CashPool över landsgränserna

Så här fungerar CashPool

Har företaget verksamhet i ett eller flera länder, med flera valutor, är CashPool rätt lösning. Med tjänsterna Notional Group Account (NGA) och Cash Concentration Service (CCS) kan ditt företag koppla samman enskilda konton eller kontostrukturer till en koncerngemensam struktur. Du får även möjlighet att samla företagets likviditet till önskat land, företag eller konto.

Notional Group Account (NGA)
NGA gör det möjligt för företag och koncerner att koppla ihop konton i flera länder och valutor till en gemensam kontostruktur. Det gemensamma saldot av alla konton som ingår i kontostrukturen kan disponeras fritt från samtliga konton, oavsett land eller valuta. Detta medför att behovet av lokala krediter minskar, då endast en kredit behövs för en NGA, oavsett hur många valutor som ingår. Ägaren av en NGA kan själv styra över vilka räntevillkor eller kreditlimiter de anslutna bolagen får disponera.

Cash Concentration Service (CCS)
CCS gör det möjligt att flytta likviditet mellan olika konton, länder och banker. CCS kan anpassas så att det passar företagets behov genom olika periodicitet, villkor och klockslag. CCS finns som flera typer av överföringar:

 • Sweeping
 • Threshold Sweeping
 • Zero Balancing
 • Target Balancing
 • Target Interval Balancing
 • Topping

Fördelar med CashPool

 • Ökad självfinansiering
 • Förbättrat räntenetto
 • Förbättrad överblick över koncernens likviditet
 • Minskad administration

Vi finns nära dig – boka rådgivning

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Att avsätta tid för att få bättre rutiner för företagets betalningar kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta lösningar som passar dig och ditt företag. Boka ett möte med oss på ditt lokala bankkontor.


Omfattas av insättningsgaranti

Kontot omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kunden har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontohållning med högst 1 050 000 kronor. 

Riksgälden kommer att göra ersättningen tillgänglig för kunden inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti
Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin:
banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Insättningsgaranti