Lönehantering

Effektiva löneutbetalningsrutiner ger nöjda medarbetare. Och med rätt rutiner för lönerna får du mer tid till mer komplicerade frågor.
En kvinna pratar i telefon på sin arbetsplats

Bra lönerutiner ger mer tid till annat

Lönehantering är inte enkelt. Du behöver ha koll på allt från lönenivåer, sjukdagar och skattesatser till försäkringar och pension. Med bra rutiner för löneutbetalningarna kan du lägga mer tid på de andra, mer komplexa, frågorna.

Vi erbjuder flera olika sätt att betala löner, allt från enkla internetbetalningar till ett mer komplett lönepaket. Vad du behöver beror på hur ditt företag ser ut och hur många som är anställda i företaget. 

Vilken lösning passar ditt företag?

När ska lönerna betalas?
Behöver du veta när lönerna ska registreras för att få ut dem i tid? Här hittar du bryttider för löner.

Ikon med hand som håller i värdepapper

Betalning i internetbanken

Om ditt företag har ett fåtal anställda kan det räcka med att gå in i Internet Företag och betala ut lönerna manuellt. Tjänsten kan användas oavsett hur många anställda ni har, men det finns tid att spara genom effektivare rutiner.

filöverföring

Betala löner per automatik  

Genom att ta fram betalningsunderlag direkt från lönereskontran i ditt ekonomisystem eller löneprogram och skicka till oss sparar du onödig administration. Vi ser till att dina medarbetare får sina pengar på rätt dag. Och du slipper registrera betalningen två gånger. 

Du skickar lönerna via fil vilket gör det snabbt och smidigt för dig att utföra betalningar från ditt ekonomiprogram.

tre människor

Lönepaketet – för fler än 50 anställda

Om ni är fler än 50 anställda på ditt företag och har ett lönesystem baserat på personnummer så kan ni spara tid och pengar med Lönepaketet. Ni håller koll på medarbetarnas löner och frånvaro - vi tar hand om resten. 

Genom att du använder Lönepaketet minskar det administrativa arbetet kring löner och du får uppdaterade löneregister. Allt arkiveras i upp till 10 år.

Betalningar i andra länder?

Gör företaget mycket affärer i utlandet kan det underlätta en hel del om du öppnar konton utomlands i lokal valuta. Med tilläggstjänsten GlobalOn-Line får du tillgång till dina konton hos Handelsbankens kontor i utlandet och våra samarbetsbanker. 

Med GlobalOn-Line kan du:

  • hantera konton hos Handelsbanken och våra samarbetsbanker
  • utföra betalningar, lokala och gränsöverskridande
  • göra överföringar mellan konton inom hela Handelsbanken.
Några anställda på ett företag tittar i en dator

Vi finns nära dig – boka rådgivning

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Att avsätta tid för att få bättre rutiner för företagets betalningar kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta lösningar som passar dig och ditt företag. Boka ett möte med oss på ditt lokala bankkontor.