1. Företag
  2. /
  3. Konton och betalningar
  4. /
  5. Betala
  6. /
  7. Betala leverantörer och skatter

Betala leverantörer och skatter

Använd rutiner som ger dig kontroll och frigör tid. Betala via internet, mobil, fil, Autogiro eller e-faktura.
-

Förenkla med rätt betalsätt

Se över företagets betalningsrutiner regelbundet så kan du spara både tid och resurser. Förutom att ditt företags behov kan förändras så kommer det ständigt nya tekniska lösningar som förenklar arbetet.

Om du endast har ett fåtal fakturor registrerar du dem enkelt i internetbanken eller mobilen. Har du däremot många fakturor kan du skapa ett underlag i ditt ekonomiprogram och göra en filbetalning. Det kan också löna sig att ta emot e-faktura eller ansluta dig till dina leverantörers autogiro.

Betala via internettjänster och appar

I våra internettjänster Internet Företag och Internet Egen firma kan du kontrollera saldo och betala fakturor. Du kan även använda våra appar. 

Är ni flera som sköter företagets ekonomi? Då vill ni säkert vara flera som sköter företagets bankaffärer. Med hjälp av fullmakter styr företaget vem som får utföra vad via kontor, internet och telefon.

Betala via fil

Filtjänster gör att det blir snabbt och smidigt för dig att utföra betalningar direkt från företagets ekonomiprogram. Ingen mer dubbelregistrering.

Du registrerar leverantörsfakturorna, skatterna och lönerna som vanligt i ditt ekonomiprogram. Sedan skapar du en betalningsfil i ekonomisystemet med alla betalningarna och skickar till oss via internetbanken. Vi utför betalningarna och skickar dig sedan en redovisningsfil som du importerar i ditt ekonomiprogram för avstämning. För att kunna sända och ta emot filer behöver du ha Internet Företag.

Det kostar inget extra att betala via fil. För återrapporteringsfilen betalar du en avgift som du snabbt tjänar igen på minskad tidsåtgång för redovisningsarbete.

Betala med e-faktura

Fler och fler företag går över till e-fakturor. Det blir billigare, säkrare och bättre för miljön. Både för den som skickar och den som tar emot. När du tar emot e-fakturor undviker du manuell registrering och får en snabbare fakturahantering och enklare uppföljning.

Så här fungerar det:

  1. Dina leverantörer skickar fakturorna elektroniskt direkt till oss eller via sin bank. 
  2. Vi kontrollerar e-fakturorna och förmedlar dem till dig i Internet Företag eller på fil till ditt affärssystem. 
  3. Väljer du fil så kan du importera den direkt i din leverantörsreskontra. Du slipper då manuell registrering av varje faktura.
en laptop

Betala med Autogiro

Autogiro passar för återkommande betalningar. Betalningen dras automatiskt direkt från ditt företagskonto på förfallodagen och du behöver aldrig tänka på när fakturan ska betalas.

Det du behöver göra för att aktivera tjänsten är att lämna ditt medgivande för Autogiro till din leverantör. 

the globe

Betala till utlandet

Har du leverantörer i utlandet? Det finns många olika betalningssätt. Vad som är mest lämpligt kan bero på storleken på betalningen, om du känner din mottagare väl, eller vilken typ av transaktion det handlar om. Med rätt betalning kan du minska risken för förseningar och slippa onödiga kostnader.

Man sitter i möte och ser engagerad ut

Underlätta vardagen 

Automatisera och ditt arbete blir enklare, hanteringen blir effektivare och du får bättre överblick och kontroll.

Filtjänster