Klimatsäkra företagets fastighet med Sweco

Få koll på energiförbrukningen och klimatanpassa för framtiden
Handelsbanken.se

Klimatförändringar och stigande energipriser skapar nya utmaningar

I samarbete med Sweco erbjuder vi på Handelsbanken våra företagskunder och bostadsrättsföreningar rådgivning kring hur man kan skydda sina fastigheter mot klimatförändringar och konsekvenser i form av till exempel värmeböljor, skyfall och översvämningar. Erbjudandet omfattar också råd kring energieffektivisering, vilka regelverk som påverkar företaget eller föreningen och hur man kan finansiera klimat- och energiinvesteringar genom oss på Handelsbanken.  

Hjälp med riskanalys och konkreta åtgärder 

Med Green Asset Screener, ett webbverktyg framtaget av Sweco, får du hjälp att kartlägga kostnader samt klimat- och energirelaterade risker för företagets eller bostadsrättsföreningens fastigheter. Sweco ger även förslag på konkreta åtgärder och investeringar för att anpassa och säkra fastigheterna för framtida förhållanden och utmaningar.

Förmånlig finansiering för Handelsbankens företagskunder 

Som företagskund hos Handelsbanken har du möjlighet till förmånlig finansiering genom bankens gröna lån, för de åtgärder och investeringar som Sweco rekommenderar. 

Så fungerar Green Asset Screener

I webbverktyget Green Asset Screener besvarar du ett antal frågor om företagets eller bostadsrättsföreningens fastigheter. Frågorna är indelade i olika kategorier och baserat på svaren får du en uppskattad hållbarhetsrating med konkreta åtgärdsförslag. Därefter kan du enkelt boka in ett möte med Swecos experter för ytterligare rådgivning.

Nyttan för ditt företag:

  • Koll på energiförbrukningen.
  • Kartläggning av kostnader och risker.
  • Koll på om nuvarande och kommande regelverk uppfylls.
  • Konkreta förslag på åtgärder för att sänka kostnader och minimera risker.
  • Förmånlig finansiering för klimat- och energirelaterade investeringar.
Genom att använda Swecos verktyg "Green Asset Screener" godkänner du att de i verktyget lämnade personuppgifterna kommer att behandlas av Handelsbanken som personuppgiftsansvarig och av Sweco i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

Våra hållbara produkter till dig som företagskund

symbol för gröna lån

Gröna lån

Företag och bostadsrättsföreningar som äger, investerar, bygger fastigheter eller andra projekt som bidrar till miljömässig hållbarhet kan få grön finansiering.  

symbol för gröna obligationer

Gröna obligationer

Få rådgivning vid utformning av villkor och utgivning av gröna obligationer. Vi hjälper både nya och befintliga emittenter, företag och institutioner.