Gröna obligationer

Gröna obligationer ger investerare möjlighet att finansiera i projekt eller tillgångar med miljömässig hållbarhet. Hos oss får du rådgivning i samband med att du ger ut en grön obligation.

En växande marknad

Intresset för gröna obligationer fortsätter att växa. Tillväxttakten är hög och emitterade volymer från nordiska emittenter uppgick under 2017 till nästan 80 miljarder kronor, vilket var en tillväxt på 49 procent jämfört med föregående år. Handelsbanken är en ledande bank i Norden när det gäller emissioner av gröna obligationer.

Vad är en grön obligation?

Gröna obligationer använder du för att finansiera projekt eller tillgångar som bidrar till miljömässig hållbarhet. Till exempel gröna byggnader, förnybar energi eller hållbara transportlösningar som bidrar till att förebygga och begränsa föroreningar. 

Vad krävs?

I enlighet med branschens gemensamma standarder ställs utökade krav på transparens, redovisning och rapportering. Det sker via ett grönt ramverk i kombination med en årlig uppföljning på projektets miljöeffekter. 

I marknaden för gröna obligationer ställs dessutom krav på en oberoende bedömning från en tredje part som bedömer projekt och tillgångar. De bestäms via Green Bond Principles (GBP), en branschgemensam standard som administreras av internationella kapitalmarknadsorganisationen ICMA. GBP uppdateras årligen. Där har Handelsbanken tillsammans med andra intressenter en röst för att styra utvecklingen framåt. 

Sedan juni 2017 finns även principer för sociala obligationer som är utformade för att finansiera projekt och tillgångar med socialt positiva effekter via Social Bond Principles (SBP). Utöver dessa principer finns även riktlinjer för föreningen av gröna och sociala obligationer, Sustainability Bond Guidelines (SBG). Även dessa båda dokument administreras av ICMA. Syftet med principerna är att öka transparensen och ärligheten på marknaden för gröna obligationer.

Kriterier 
ICMA: Green bond principles – GBP Öppnas i nytt fönster 
ICMA: Social bond principles – SBP Öppnas i nytt fönster   
ICMA: Sustainability bond guidelines – SBG Öppnas i nytt fönster  

Egenskaper hos gröna obligationer

  • Transparens
  • Redovisning
  • Rapportering

Hur kan vi hjälpa till?

 - Handelsbanken.se

Våra specialister inom hållbar finansiering är mycket aktiva inom rådgivning till nya och befintliga emittenter av gröna obligationer. Vi hjälper till både vid utformningen av villkor och vid utgivande av gröna obligationer. Handelsbanken var rådgivare till närmare en tredjedel av de låntagare som under 2017 gav ut sina första gröna obligationer i Sverige.

Är ditt företag intresserade av att ge ut en grön obligation? Kontakta ditt lokala bankkontor så ordnar de ett möte tillsammans med våra specialister inom hållbar finansiering.

Handelsbankens gröna obligation

Handelsbanken strävar efter att vara en ansvarsfull aktör inom finanssektorn och leda vägen mot en hållbar banksektor. Genom att emittera gröna obligationer och finansiera gröna projekt stödjer Banken den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar.

Läs också

Sommarlandskap

Hållbarhet i Handelsbanken

Vårt hållbarhetsarbete handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där banken har möjlighet att påverka genom vår egen verksamhet. Det omfattar såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.

Hållbarhet Öppnas i nytt fönster