GlobalOn-Line

Med tjänsten GlobalOn-Line kan du administrera företagets konton i andra länder, utföra lokala betalningar och göra utlandsbetalningar. Via internet eller fil.

För dina internationella affärer

Gör du många betalningar till utlandet eller ägnar mycket tid åt att göra betalningar och administrera konton i andra länder? Då får du kontroll med GlobalOn-Line.

Med GlobalOn-Line kommer du åt företagets konton i utlandet och du kan enkelt utföra betalningar och överföringar, oavsett var i världen ditt företag bedriver sin verksamhet. Allt genom en enda uppkoppling mot Handelsbanken.

Hantera konton

Med GlobalOn-Line kan du se sammanställd kontoinformation för alla företagets konton oavsett bank och land.

Utföra betalningar

Med GlobalOn-Line kan du utföra lokala betalningar och utlandsbetalningar från konton i andra länder. Betalningarna kan ske både från ett konto i Handelsbanken eller från ett konto i en av Handelsbankens samarbetsbanker, ett konto som du önskar debitera för betalningen. Du kan registrera uppdraget tolv månader i förväg.

Göra överföringar

Via internet eller filöverföring kan du göra överföringar mellan konton inom företaget eller koncernen. Överföringar mellan konton i Handelsbanken i olika länder kan utföras samma dag och du tappar därmed inga viktiga räntedagar.

Fördelar

  • Sammanställd information för alla konton
  • Koncerninterna överföringar
  • Utlandsbetalningar och lokala betalningar
  • Tjänster i samarbete med andra banker
  • Öppet alla dagar, dygnet runt
en jordglob

Sammanställd kontoinformation

Via internet får du tillgång till sammanställd kontoinformation för företagets alla internationella konton i Danmark, Finland, (Frankrike), Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Du får också detaljerad information om företagets kundbetalningar. Informationen har du även möjlighet att få via fil.


Vi hjälper dig med dina utlandsaffärer

Hos oss får du tillgång till vår lokala kunskap globalt. Samtidigt drar du nytta av att använda en bank för alla dina affärer. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag driva verksamhet utomlands.

Kontakta ditt lokala bankkontor för mer information.