BankID för företag

Använd BankID för att utföra företagets ärenden, eller erbjud dina kunder att identifiera sig med BankID.

Olika sätt att använda BankID

BankID är en digital legitimation som man kan använda för säker legitimering och underskrift på internet.

Som företagare kan du ha dubbel nytta av BankID. Du kan både använda ditt eget BankID och erbjuda dina kunder att identifiera sig med BankID i ditt företags onlinetjänster.

person

När du själv använder BankID

Ditt BankID är en ID-handling som du exempelvis kan använda för att deklarera för företaget. Oavsett om du är företagsombud eller privatkund i Handelsbanken har du ett BankID på ditt inloggningskort. Du använder kortläsaren med sladd och samma kod som när du loggar in i internetbanken.

Om du även är kund privat kan du beställa Mobilt BankID när du loggar in privat i internetbanken.

BankID på kort 
Mobilt BankID

BankID för dina kunder

I ditt företags onlinetjänster i app och på webb kan du erbjuda dina kunder möjligheten att använda BankID för att identifiera sig eller direkt teckna avtal. Du får möjlighet till kontakt med en mycket stor grupp privatpersoner som med BankID blir identifierade på ett säkert sätt. Det ger även en möjlighet till säkrare och effektivare handläggning, då kunderna själva undertecknar sina ärenden elektroniskt.

Anslut företaget till BankID

Innan du kommer igång

För att ditt företag, din organisation eller myndighet ska få tillgång till att använda BankID i era tjänster krävs:

Teckna avtal

Kontakta Peter Garner, produktägare för BankID på Handelsbanken, på telefon 08-701 68 83 så guidar han dig vidare. 

Du kan så klart också kontakta ditt lokala bankkontor.


Spärra BankID

Var uppmärksam på bedrägeriförsök. Inloggning ska alltid ske på ditt eget initiativ. Lämna aldrig ut svarskoder på telefon. Om du misstänker att någon kommit över dina inloggningsuppgifter eller om du förlorar ditt inloggningskort med BankID eller din mobiltelefon med Mobilt BankID ska du omedelbart spärra. 

I Sverige 020-41 12 12 
Från utlandet +46 8 41 12 122  eller kontakta ditt bankkontor.


Vad är BankID?

BankID är en bankgemensam teknisk säkerhetslösning för säker legitimering och underskrift på internet. Underskriften är bindande och lika giltig som en fysisk namnteckning. 

Det enda de behöver är ett BankID som de beställer hos sin bank. Kunden måste ha ett svenskt personnummer och en svensk, godkänd legitimation för att få använda BankID.