Sparande och risker

Värdet på ditt sparande påverkas av hur länge du vill spara och vilken risk du är beredd att ta. Avkastningen kan med andra ord bli högre eller lägre beroende på den risknivå du väljer.
 Grafen visar hur värdet på en fond med låg, mellanhög och hög risk kan variera.

Låg

För dig är det viktigare att behålla det insatta kapitalet än att få hög avkastning. Du förväntar dig små kurssvängningar och en lägre risk för förluster.

Medelhög

Du är beredd att ta en risk som kan ge högre avkastning än när du sätter in pengarna på ett sparkonto. Men du är också medveten om att värdet på ditt sparande kan variera under spartiden.

Hög

Du prioriterar möjligheten till hög avkastning även om det innebär att värdet på sparandet kan variera kraftigt under spartiden. Du kan spara på lång sikt och är beredd att vara aktiv med dina placeringar.

Hur ser du på risk?

Svara på tre frågor om hur du ser på risk och få förslag på hur du kan tänka kring ditt sparande.
Fråga 1 av 3

1. Hur ser du på risk i ditt sparande?