1. Privat
 2. /
 3. Spara
 4. /
 5. Private Banking
 6. /
 7. Private Banking-tjänster

Private Banking-tjänster

Framsidan av Magasintet Conversation.

 • En personlig strategi för förvaltningen av ditt kapital.
 • Vår samlade kompetens inom kapitalförvaltning, juridik och skattefrågor.
 • Analyser, rapporter och finansnyheter.
 • Private Bankings magasin, tidningar och nyhetsbrev. 

Private Banking-tjänster i Handelsbanken

Som Private Banking-kund i Handelsbanken får du tillgång till våra specialtjänster för dig med en större förmögenhet. Våra Private Banking-rådgivare har lång erfarenhet av rådgivning till förmögna kunder och är vana vid de frågor som kan komma upp.

Du har alltid en kontaktperson på ditt lokala bankkontor som kan hjälpa dig att ta hand om din vardagsekonomi.     
Man och kvinna sitter och samtalar.

Kapitalförvaltning

 • En heltäckande och personlig strategi för förvaltningen av ditt kapital.
 • Vår samlade förvaltningskompetens och expertis.
 • Vi väljer förvaltningslösning bland annat utifrån hur aktiv och engagerad du vill vara. 
Lagbok och klubba

Juridik och skattefrågor

 • Genomgång och rådgivning kring din skatte- och familjerättsliga situation av jurister med gedigen kunskap och lång erfarenhet. 
 • Hjälp att upprätta de handlingar du behöver för att säkra att din förmögenhet går till de personer du tänkt dig. Exempel; äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, gåvobrev, företagsförsäljning eller generationsskifte.
 • Olika skattefrågor - vad händer till exempel när du säljer en bostad, en skogsfastighet eller värdepapper.

Försäljning av företaget

Att sälja sitt företag är för många den största och viktigaste affären i livet. Vi hjälper dig att:

 • Planera ägarförändringar i god tid. Som Private Banking-kund har du tillgång till en utvald expert som lotsar dig genom hela processen.  
 • Se till att försäljningsprocessen genomförs så enkelt, tryggt och effektivt som möjligt. Vi ser till att inga finansiella frågor faller mellan stolarna.

Vi åtar oss försäljningsuppdrag inom de flesta branscher. En grundförutsättning bör vara att bolaget har en god lönsamhet. Vid mindre överlåtelser kan vår roll vara mer begränsad.


Concierge Service, inbjudningar och prenumerationer

Du blir inbjuden på kundträffar och events som vi tror kan passa dig. Du får även tillgång till ett exklusivt kort med Concierge Service. 

För att hålla dig uppdaterad på placeringsområdet och vad som händer i omvärlden får du prenumerationer på Private Bankings magasin Conversations, tidningen Fokus Placeringar och Private Bankings nyhetsbrev.

Stiftelser

Om du vill öronmärka tillgångar eller avkastningen för ett ändamål du brinner för kan vi hjälpa dig med expertis för att bilda och förvalta en stiftelse. När stiftelsen väl är bildad så kan du låta oss sköta hela den löpande bokföringen, inklusive årsbokslutet.


Flytt utomlands

Vi hjälper dig att se över vad som gäller i det nya landet vad gäller:
 • Bostad
 • Finansiering
 • Pension och trygghetslösningar 
 • Familjerätt och skatter
 • När du vill flytta tillbaka till Sverige

Företagstjänster

Din rådgivare hjälper dig med de tjänster och produkter som passar just ditt företag – oavsett om det gäller ägarfrågor eller den löpande driften av företaget.

Som fullsortimentsbank har vi ett brett utbud av tjänster och produkter som underlättar den dagliga driften av ditt företag.


Skog och lantbruk


Vi har experter inom så väl skogs- som lantbruksfrågor över hela landet. Vårt nätverk ger oss unika möjligheter att bevaka dina intresseområden oavsett om det gäller generationsskifte eller att investera i skog och mark. 

Utifrån dina behov anpassar vi rådgivningen till dina önskemål och livssituation.

Pension och trygghetslösningar

Våra specialister ger dig en helhetsbild av dina olika pensionslösningar, oavsett om du är privatperson eller driver företag.

Vi ser också till att ditt pensions­sparande är anpassat efter hur ditt liv ser ut idag. Eftersom vi har avstämningar regelbundet kan vi justera dina pensionslösningar om familjeförhållandena eller något annat ändras.

När din förmögenhet är bunden i tillgångar

Om din förmögenhet är låst i fastigheter, skog eller andra tillgångar så kan vi hjälpa dig att få loss kapital så att du kan förverkliga det du vill göra.

Ta hjälp av oss till investeringar eller vid nya idéer

Vill du göra nya investeringar och behöver en professionell bankkontakt? Utifrån ditt kunnande och dina kontakter kan vi erbjuda intressanta finansieringslösningar.
Kollegor sitter i ett möte och pratar.

Kontakta oss

Våra Private Banking-rådgivare finns till hands i hela landet och även internationellt. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.
Kontakta Private Banking