Kryptovalutor och andra virtuella tillgångar

Risker kopplade till handel med kryptovaluta och andra virtuella tillgångar som du som kund bör känna till
Handelsbanken.se

Handelsbanken avråder från direkt handel med kryptovaluta och andra virtuella tillgångar

I enlighet med rekommendationer från finansiella tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter intar Handelsbanken en försiktig hållning till kryptovalutor och andra virtuella tillgångar. Nedan följer några risker förknippade med handel med kryptovaluta och andra virtuella tillgångar som du som kund bör vara medveten om, både för  att skydda dig själv och för att förstå bankens inställning och regler.

Kvinna med tablet i mörker

Bedrägerier

Bedrägerier på kryptomarknaden har ökat, särskilt så kallade investeringsbedrägerier där offren luras att investera, ofta mindre summor initialt, i tillgångar som inte finns eller inte har något värde. Bedragarnas marknadsföring är ofta påträngande och offren kontaktas upprepade gånger för att investera mer pengar eller för att betala skatter och avgifter för att kunna få tillgång till sina påhittade intäkter. Offren kan också få tillgång till falska hemsidor som visar påhittad avkastning på investeringar i realtid, och kan även kontaktas av bedrägliga företag som felaktigt lovar att återvinna eventuella förluster. Bedrägerierna marknadsförs vanligen på sociala medieplattformar och utnyttjar ofta välkända personers identiteter genom falska profiler. 

Om du misstänker att du har blivit utsatt för bedrägeri kontaktar du Personlig service på 0771-77 88 99

Siffror på en datorskärm

Finansiella risker

Kryptotillgångar är svåra eller omöjliga att värdera på ett tillförlitligt sätt. Inte minst har priset på olika tillgångar varierat kraftigt under korta perioder (volatilt).

I de flesta fall fungerar virtuella tillgångar utan tillsyn, vilket leder till brist på investerar- och konsumentskyddsåtgärder. Som ett resultat av detta är risken att förlora investerade medel mycket stor

Hand som knappar på  ett tangentbord

Penningtvätt

Även om det kan finnas en hög grad av transparens på blockkedjor som registrerar transaktioner av kryptotillgångar, är själva innehavarna och även vissa typer av virtuella tillgångar relativt anonyma (privacy coins). Detta gör dem attraktiva för personer som vill tvätta brottsvinster eller finansiera terroristverksamhet. Detta missbruk sträcker sig även till handel med virtuella tillgångar som NFT:er och säkerhetstokens (security tokens). 

Två personer vid dator

Sanktioner

Den ökade användningen av sanktioner mot länder och individer innebär en ökad risk för att de använder virtuella tillgångar för att kringgå sanktioner. Om du handlar på oregistrerade kryptoplattformar, peer to peer (P2P), DeFi eller med anonyma eller ospårbara valutor (privacy coins) finns det en risk att du oavsiktligt kan bidra till att länder och individer kringgår sanktioner.

Under de senaste åren har till exempel amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC) infört sanktioner mot kryptotjänster som är verksamma på blockkedjan samt flera virtuella plånböcker/adresser som är kopplade till sanktionerade parter.

Man sitter vid dator

Skatter

Skatteverket kräver att du redovisar om du sålt, bytt eller betalat med kryptovaluta. Har du dessutom gjort vinst på transaktionerna eller erhållit inkomst ska du betala skatt. Detta gäller oavsett om det avser handel, ränteintäkter, försäljning av NFT:er eller konvertering av virtuella tillgångar till officiell (fiat) valuta.

Bristande efterlevnad av skatteregler kan leda till rättsliga konsekvenser, inklusive påföljder, böter och potentiella brottsanklagelser. Detta krav omfattar olika aktiviteter, inklusive utvinning av kryptovaluta eller utbetalning av lön i virtuella tillgångar.

Regler för kunder i Handelsbanken

  • Det finns krav på att banken ska ha god kundkännedom och därmed veta pengarnas ursprung.
  • Som kund kan det medföra utökade kontroller och frågeställningar.
  • Kunden måste kunna tillhandahålla fullständig dokumentation av transaktioner från det att kryptovaluta köptes tills vinsten sattes/kommer att sättas in på ett konto i Handelsbanken.
  • Det är inte tillåtet att handla med kryptovalutor om du inte redovisar din handel till Skatteverket.
  • För kunder som bedriver näringsverksamhet inom krypto, såsom tex. utvinning (mining) eller handel, ställs stränga krav på rutiner och dokumentation.
  • Det är inte tillåtet att handla med kryptovalutor gentemot oregistrerade och olicensierade växlare.
  • Det är inte heller tillåtet att bidra till bedrägerier eller liknande aktiviteter