Spara hållbart

Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid.
Kvinnna och man sitter i trädgården och rensar äpplen.

Investeringar för en bättre framtid

träd

Klimat i fokus 

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna vårt samhälle stått inför. Vi redovisar koldioxidavtrycket i de flesta av våra aktiefonder.  

Hållbarhet i fonder 

I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. 

Fastighet med grönt löv

Så arbetar vi 

Ansvarsfulla investeringar innebär att vi i vår kapitalförvaltning tar hänsyn till sociala frågor, ägarstyrning och miljö.

Hur hållbart sparar du?

Nu kan du som sparar i fonder och värdepapper i Handelsbanken snabbt få koll på dina investeringar och se hur hållbara de är. Logga in i appen eller internetbanken och ta hjälp av Hållbarhetsanalysen för att enkelt analysera olika hållbarhetsaspekter på ditt sparande. 

Analysera ditt sparande och se: 

  • vilket koldioxidavtryck placeringarna ger 
  • hur stor andel som väljer bort fossila bränslen
  • vilken EU-klassificering fonderna har

Du får en överblick över hållbarhetsriskerna i ditt sparande och kan jämföra dina fonders hållbarhetsbetyg! 

Hållbarhetsanalysen fungerar så här:

En jämställd ekonomi är viktig i familjen

Sparar ni jämställt?

Hur sparar ni i familjen? För ett mer jämlikt sparande är det bra att prata i familjen inte bara om hur mycket ni har råd att spara utan också vilka sparformer ni väljer.

Är din pension jämställd?

Alla gynnas av en jämställd pension. Skillnaden i pension mellan kvinnor och män är stor. Vi ger tips på hur ni kan påverka den och få en mer jämställd pension.

Aktiv fondförvaltning

Så arbetar vi med hållbarhet inom Aktiv fondförvaltning

Vi arbetar med aktiv förvaltning inom fyra investeringsområden – Tema, Selektiv, Småbolag och Ränta. Inom samtliga investeringsområden fäster vi stor vikt vid att bedöma hur hållbar ett bolags affärsmodell är.

 - Handelsbanken.se