1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Bor du utanför Sverige

Är du bosatt utanför Sverige?

Viktig information för kund som bor utanför Sverige
Handelsbanken har begränsade möjligheter att erbjuda tjänster till kunder bosatta i vissa länder, till exempel USA.

Handelsbanken förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla tjänster om det – enligt bankens mening – skulle kunna strida mot regler i något annat land.

För mer information är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.