1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Bor du utanför Sverige

Är du bosatt utanför Sverige?

Viktig information för kund som bor utanför Sverige

Handelsbanken AB (publ) har begränsade möjligheter att erbjuda tjänster till kunder bosatta i vissa länder, till exempel USA eller Storbritannien.

Handelsbanken AB (publ) förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla tjänster om det – enligt bankens mening – skulle kunna strida mot regler i något annat land.

Ytterligare information om Brexit för kunder bosatta i Storbritannien hittar du här:
Brexit

För mer information är du välkommen att kontakta ditt bankkontor.