W-8BEN avtal−så fungerar det

För att handla amerikanska aktier måste du fylla i W-8BEN
a man at home looking at a tablet

Vad är W-8BEN?

Privatpersoner

W-8BEN är en blankett, framtagen av den amerikanska skattemyndigheten, IRS, för att säkerställa att amerikansk källskatt på till exempel utdelningar hanteras korrekt. Handelsbanken har ett avtal med den amerikanska skattemyndigheten som medger att personer som undertecknat W-8BEN får direktnedsättning av den amerikanska källskatten vid utdelningar.

För att kunna handla med amerikanska aktier, inklusive svenska depåbevis för amerikanska bolag, måste du fylla i formuläret 
W-8BEN. När du fyller i W-8BEN intygar du att du att:

  • du inte har skattehemvist i USA
  • du har svensk skattehemvist i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och USA
  • du är slutlig mottagare av utdelning från aktier du förvarat i Handelsbanken

Det är alltid depåägaren som ska fylla i formuläret och som ansvarar för att informationen är korrekt. ftersom formuläret är utfärdat av IRS är det på engelska.

Förnya vart tredje år

W8BEN förfaller vart tredje år och då nåste du teckna en ny W8BEN om du vill fortsätta handla amerikanska aktier.

Frågor och svar