Information innan handel

Här får du information som du ska ta del av innan du handlar med finansiella instrument.

Den här informationen är viktig att du tar del av: 

  • Faktablad om instrumentet som gör det möjligt att förstå och jämföra egenskaper och risker.
  • Information om kostnader och avgifter för instrumentet och transaktionen.
  • Vilken målgrupp instrumentet riktar sig till.

Informationen nedan gäller alla finansiella instrument oavsett för vilken målgrupp instrumentet är avsett.


Värdepapper och fonder

Noterade värdepapper och fonder

Du hittar dokument gällande fonder på:

Fondkurser

Du hittar dokument gällande noterade värdepapper för respektive instrument på:

Handelsbanken MarknadsinformationÖppnas i nytt fönster


Derivat

* Dokumenten är baserade på de genomsnittliga marginaler som tagits ut under januari -november 2018. Marginalerna är estimat baserade på historiskt data och utgör inte någon garanti för kommande priser. Varje enskild affär är unik och dess marginal beror på flera faktorer, som storlek på transaktionen, marknadsförhållanden, plattformskostnader och operativa risker.