Så fungerar certifikat

Man sitter och funderar och tittar ut genom ett fönster.

Olika typer av certifikat

De olika typerna av certifikat har olika villkor och risknivåer. Det är viktigt att du förstår hur certifikaten fungerar innan du köper någon av dem. 

Olika certifikat kan ge olika möjligheter till avkastning. Här beskriver vi några av dem.

Indexcertifikat

Indexcertifikatets konstruktion gör att du får tillgodoräkna dig en eventuell uppgång i den underliggande marknaden. 

Indexcertifikaten har dessutom ofta ett inbyggt skydd. Det innebär att om underliggande marknad faller får du ändå pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, så länge marknaden inte fallit under en viss nivå. Det vill säga skyddsnivån på slutdagen eller under en barriär under löptiden, beroende på certifikatets konstruktion. 

Indexcertifikat kan ses som ett bra alternativ till traditionellt aktiesparande, men har ofta lägre risk.

Kreditcertifikat

Kreditcertifikat är kopplat till antalet kredithändelser i ett eller flera bolag. Certifikatet drar oftast nytta av höga kreditpremier och ger därmed möjlighet till högre avkastning än traditionella ränteplaceringar då risken är något högre.

Avkastningen sker antingen via löpande kuponger under placeringens löptid eller som en ackumulerad kupong på slutdagen. Avkastningens storlek reduceras beroende på antalet kredithändelser som eventuellt inträffar i ingående bolag under löptiden. Även det placerade beloppet påverkas vid inträffade kredithändelser.

Premiumcertifikat

Med Premiumcertifikat har du möjlighet att få avkastning i form av en premie som anges som en premiumnivå. Premien betalas ut så länge den underliggande marknaden inte faller under en på förhand bestämd kursnivå (barriär) någon gång under löptiden. 

Om underliggande marknad stiger över premiumnivån på slutdagen, får du istället marknadens uppgång, det vill säga du får det bästa utfallet. 

Om underliggande marknad någon gång under löptiden fallit under barriären utbetalas ingen premie. Certifikatets utveckling blir då istället samma som för underliggande marknad, både i upp- och nedgång. 

Premiumcertifikat kan vara ett bra investeringsalternativ om marknaden rör sig svagt nedåt, sidledes eller uppåt.


Kupongcertifikat

Det finns flera olika konstruktioner av kupongcertifikat. Avkastningen sker antingen via löpande kuponger under placeringens löptid eller som en ackumulerad kupong på slutdagen om villkoren för kupongutbetalning uppfylls. Löptiden kan på förhand vara fastställd eller vara beroende av placeringens utveckling.

Då kupongcertifikat kan vara uppbyggda på flera olika sätt är det viktigt att noggrant läsa broschyr och slutliga villkor för det enskilda certifikatet för att få en helhetsbild av hur det fungerar.

Exempel på två vanliga konstruktioner av kupongcertifikat

nummer 1

Fastställd löptid och säker, fast kupong

Kupongcertifikatet betalar en kupong på till exempel 5 procent per år och ger pengarna tillbaka så länge som underliggande marknad inte fallit under en specifik skyddsnivå på slutdagen.

nummer 2

Icke fastställd löptid och villkorad fast kupong

Kupongcertifikatet har exempelvis en löptid på 1, 2 eller 3 år och avslutas det år då den sämsta underliggande marknaden är oförändrad eller har stigit, dock senast år 3 i detta fall.

Kupongcertifikatet ger en fast kupong på exempelvis 20 procent per år så länge som den sämsta marknaden inte fallit under startkursen. Du får tillbaka ditt placerade belopp på återbetalningsdagen så länge som ingen av de underliggande marknaderna fallit under en specifik skyddsnivå. Kupongcertifikatet ger dig möjlighet till bättre avkastning än traditionella ränte- eller aktieplaceringar, beroende på konstruktion.


Risker med certifikat

Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med certifikat. 

Certifikat kan både stiga och falla i värde under löptiden. Detta kallas för marknadsrisk. 

Certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin utan det är emittenten, Svenska Handelsbanken AB (publ), som garanterar att återbetalningsbeloppet utbetalas. Därför innebär ett köp av ett certifikat en kreditrisk (kallas även emittentrisk) på Handelsbanken. Handelsbanken räknas som en av världens säkraste banker.

Under vissa perioder kan det även vara svårt, eller omöjligt, att sälja ett certifikat. Det kan till exempel inträffa vid bristande likviditet i marknaden, eller då handeln på marknadsplatsen stängs eller åläggs restriktioner under en tid. Även tekniska fel kan störa handeln. 

I de certifikat där underliggande tillgång handlas i annan valuta än svenska kronor, kan certifikatets värde påverkas av valutakursförändringar mellan den aktuella valutan och svenska kronor.

Risken på certifikat varierar beroende på dess villkor och därför kan de både ha högre och lägre risk än den underliggande tillgången. Detaljerad information om villkor och risk hittar du i broschyren för respektive certifikat. För ytterligare information se Grundprospekt och slutliga villkor för respektive certifikat.
Kurslista certifikatÖppnas i nytt fönster
Grundprospekt - ytterligare information om respektive certifikatÖppnas i nytt fönster