Börshandlade produkter

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för många olika placeringar där till exempel risknivå och möjlig avkastning skiljer sig åt mycket.
En man väntar på spårvagnen

Vi har ett stort utbud av börshandlade produkter

Den gemensamma nämnaren för börshandlade produkter, som warranter och certifikat, är att avkastningen är kopplad till minst en underliggande marknad. Till exempel en aktie, ett aktieindex, ett valutapar eller en råvara.

De börshandlade produkter som Handelsbanken erbjuder är noterade på börsen och kan köpas och säljas under dagen i både små och stora poster. Du kan alltså dra nytta av både upp- och nedgångarna på börsen. Placeringarna är uppdelade i investeringsprodukter och hävstångsprodukter. 

För att handla börshandlade produkter bör du ha erfarenhet, intresse och god kunskap om de finansiella marknaderna.

Har du frågor om våra börshandlade produkter? Kontakta oss på e-post:
warrants@handelsbanken.se 

Tänk på

  • Du bör följa upp dina placeringar ofta
  • Du bör ha stor erfarenhet av de finansiella marknaderna
  • Produkterna kan ha hög risk

Du kan köpa och sälja börshandlade produkter på samma sätt som aktier. Du kan handla via internetbanken, mobilappen, ditt bankkontor eller ring 0771-77 88 99 för personlig service dygnet runt.

Innan du börjar handla behöver du en depå, det vill säga ett Investeringssparkonto eller ett depåkonto. Ett Investeringssparkonto kan du öppna och komma igång med direkt i mobilappen. Jämför sparformer

Du kan även ha ett depåkonto i en kapitalförsäkring, Kapitalspar Depå, minsta startbelopp är 50 000 kronor.

Handelsbanken erbjuder inte kvällshandel på NDX eller Nasdaq Stockholm, order som ligger i marknaden kommer att dras tillbaka kl 17.30 eller 13.00 på halvdagar (för flerdagarsordrar går dessa tillbaka ut i marknaden nästföljande handelsdag).

Investeringsprodukter och hävstångsprodukter

Investeringsprodukter

Investeringsprodukter är placeringar med varierande egenskaper och kan därför ses som bra byggstenar för den som vill skapa och hantera sin egen portfölj.

Normalt riktas produkterna till placerare med stort intresse och stor erfarenhet av de finansiella marknaderna.

Mer om respektive produkt:

Hävstångsprodukter

Hävstångsprodukter ger en stor exponering mot en specifik marknad och lämpar sig vanligtvis för en investerare med en kortare placeringshorisont. 

Den som investerar i hävstångsprodukter bör följa upp sina placeringar ofta och ha en stor erfarenhet av de finansiella marknaderna.

Mer om respektive produkt:

Läs också

En börsanalytiker väntar på tåget

Analytikernas tips om bolåneräntor

Kommer bolåneräntorna att gå upp eller ner? Se videoklipp med våra analytiker och läs mer i Boränteindikatorn.

Boränteindikatorn