Börshandlade produkter

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för många olika placeringar där till exempel risknivå och möjlig avkastning skiljer sig åt mycket.

Investeringsprodukter och hävstångsprodukter

Investeringsprodukter

Investeringsprodukter är placeringar med varierande egenskaper och kan därför ses som bra byggstenar för den som vill skapa och hantera sin egen portfölj.

Normalt riktas produkterna till placerare med stort intresse och stor erfarenhet av de finansiella marknaderna.

Mer om respektive produkt:

Hävstångsprodukter

Hävstångsprodukter ger en stor exponering mot en specifik marknad och lämpar sig vanligtvis för en investerare med en kortare placeringshorisont. 

Den som investerar i hävstångsprodukter bör följa upp sina placeringar ofta och ha en stor erfarenhet av de finansiella marknaderna.

Mer om respektive produkt:

Läs också

En börsanalytiker väntar på tåget

Analytikernas tips om bolåneräntor

Kommer bolåneräntorna att gå upp eller ner? Se videoklipp med våra analytiker och läs mer i Boränteindikatorn.

Boränteindikatorn