1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Aktier och andra värdepapper
  6. /
  7. Bästa utförande

Bästa utförande per instrumenttyp

Nedladdningsbara filer rörande bästa utförande

Krav i MiFID 2

Enligt nya krav i MiFID 2 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65), ska värdepappersföretag, för varje klass av finansiellt instrument, publicera en redogörelse för de fem mest använda marknadsplatserna, det vill säga där avslut skett (baserat på volym) och de fem mest använda mäklarna för utförande av kundorder. Detta ska göras årligen. Reglerna finns i artikel 27.6 i MiFID 2 (9 kap. 37 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden) och i den delegerade förordningen, (EU) 2017/576.

Analysen som genomförts och slutsatserna som dragits av Handelsbanken från den orderövervakning som skett och den kvalitet som uppnåtts under föregående år, ska sammanfattas och publiceras i anslutning till ovan redogörelse av utfall på marknadsplatser och hos mäklare.

Banken ska också, för varje kvartal, offentliggöra kvaliteten på orderutförande när värdepappersföretaget agerar för egen räkning som s.k. systematisk internhandlare (SI), när banken agerar som market maker och när banken fungerar som annan likviditetsleverantör. Kravet härrör från den delegerade förordningen 2017/575.

Bästa utförande - kvartalsvisa kvalitetsrapporter

Sammanfattning 
Sammanfattning bästa utförande 2018Öppnas i nytt fönster
Sammanfattning bästa utförande 2017Öppnas i nytt fönster

Bästa utförande 2018 - 2019

Filerna är komprimerade zip-filer. Klicka för att ladda ned.

2019 2018
Equities – Shares & Depositary Receipts
2019 Liquidity band 5 and 6Öppnas i nytt fönster 2018 Liquidity band 5 and 6Öppnas i nytt fönster
2019 Liquidity band 3 and 4Öppnas i nytt fönster 2018 Liquidity band 3 and 4Öppnas i nytt fönster
2019 Liquidity band 1 and 2Öppnas i nytt fönster 2018 Liquidity band 1 and 2Öppnas i nytt fönster
Debt instruments
2019 BondsÖppnas i nytt fönster 2018 BondsÖppnas i nytt fönster
2019 Money marketÖppnas i nytt fönster 2018 Money MarketÖppnas i nytt fönster
Interest rate derivatives
2019 Ir Futures and optionsÖppnas i nytt fönster 2018 Ir Futures and optionsÖppnas i nytt fönster
2019 Ir Swaps and forwardsÖppnas i nytt fönster 2018 Ir Swaps and forwardsÖppnas i nytt fönster
Currency derivatives
2019 Fx Futures and optionsÖppnas i nytt fönster 2018 Fx Futures and optionsÖppnas i nytt fönster
2019 Fx Swaps and forwardsÖppnas i nytt fönster 2018 Fx Swaps and forwardsÖppnas i nytt fönster
Equity derivatives
2019 Equity options and futuresÖppnas i nytt fönster 2018 Equity options and futuresÖppnas i nytt fönster
2019 Equity swapsÖppnas i nytt fönster 2018 Equity swapsÖppnas i nytt fönster
Warrants, Certificates and Securitized derivatives
2019 Warrants and certificatesÖppnas i nytt fönster 2018 Warrants and certificatesÖppnas i nytt fönster
2019 Other securitized derivativesÖppnas i nytt fönster 2018 Other securitized derivativesÖppnas i nytt fönster
Commodities derivatives and Emission allowances derivatives
2019 Commodities options and futuresÖppnas i nytt fönster

2018 Commodities options and futuresÖppnas i nytt fönster

2019 Other commoditiesÖppnas i nytt fönster 2018 Other commoditiesÖppnas i nytt fönster
Exchange traded products
2019 Exchange tradedÖppnas i nytt fönster 2018 Exchange tradedÖppnas i nytt fönster
All files are down loadable zip-files