1. Privat
  2. /
  3. Spara
  4. /
  5. Aktier och andra värdepapper
  6. /
  7. Bästa utförande

Bästa utförande per instrumenttyp

Nedladdningsbara filer rörande bästa utförande

Krav i MiFID 2

Enligt nya krav i MiFID 2 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65), ska värdepappersföretag, för varje klass av finansiellt instrument, publicera en redogörelse för de fem mest använda marknadsplatserna, det vill säga där avslut skett (baserat på volym) och de fem mest använda mäklarna för utförande av kundorder. Detta ska göras årligen. Reglerna finns i artikel 27.6 i MiFID 2 (9 kap. 37 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden) och i den delegerade förordningen, (EU) 2017/576.

Analysen som genomförts och slutsatserna som dragits av Handelsbanken från den orderövervakning som skett och den kvalitet som uppnåtts under föregående år, ska sammanfattas och publiceras i anslutning till ovan redogörelse av utfall på marknadsplatser och hos mäklare.

Banken ska också, för varje kvartal, offentliggöra kvaliteten på orderutförande när värdepappersföretaget agerar för egen räkning som s.k. systematisk internhandlare (SI), när banken agerar som market maker och när banken fungerar som annan likviditetsleverantör. Kravet härrör från den delegerade förordningen 2017/575.

Bästa utförande - kvartalsvisa kvalitetsrapporter

Sammanfattning 
Sammanfattning bästa utförande 2018Öppnas i nytt fönster
Sammanfattning bästa utförande 2017Öppnas i nytt fönster

Instrument types 2017 2018
Equities — Shares & Depositary Receipts
Professional clients, Top 5 brokers CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Retail clients, Top 5 brokers CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
SFT Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Tick size liquidity bands 5 and 6 (from 2 000 trades per day)
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients. Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
SFT Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day)
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients. Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
SFT Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Tick size liquidity bands 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day)
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients. Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
SFT Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Debt instruments
Bonds
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 brokers CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
SFT Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Money market instruments
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Interest rate derivatives
Futures and options admitted to trading on a trading venue
Professional clients, Top 5 venues
- CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Swaps, forwards and other interest rate derivatives
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Currency derivatives
Futures and options admitted to trading on a trading venue
Professional clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Swaps, forwards, and other currency derivatives
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Equity derivatives
Futures and options admitted to trading on a trading venue
Professional clients, Top 5 venues - CSV-filesÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues - CSV-filesÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-filesÖppnas i nytt fönster
Swaps and other equity derivatives
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Securitized derivatives
Warrants and Certificate Derivatives
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Other securitized derivatives
Professional clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 brokers - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Commodities derivatives and Emission allowances derivatives
Futures and options admitted to trading on a trading venue
Professional clients, Top 5 venues - CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Other commodities derivatives and emission allowances derivatives
Professional clients, Top 5 venues CSV-FileÖppnas i nytt fönster CSV-FileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-FileÖppnas i nytt fönster CSV-FileÖppnas i nytt fönster
Contract for difference
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster -
Exchange traded products
Professional clients, Top 5 Brokers CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Professional clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 brokers CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster
Retail clients, Top 5 venues CSV-fileÖppnas i nytt fönster CSV-fileÖppnas i nytt fönster