1. Prislista aktier och värdepapper

Prislista aktier och värdepapper i appen och internetbanken

Aktier och värdepapper

Gäller handel med noterade aktier, ETF:er, teckningsrätter, teckningsoptioner, konvertibler, certifikat, börshandlade och kapitalskyddade produkter. 

Valutaväxling vid handel i utländska värdepapper sker till löpande växelkurs. 

För att handla aktier och värdepapper behövs depå eller Investeringssparkonto (ISK)

Svenska och nordiska aktier och värdepapper i internetbanken och i appen

Courtage % Minimicourtage per affär
Svenska och nordiska börser* 0,09 % 9 kr
Spotlight (före detta Aktietorget) 0,25 % 9 kr
*Stockholmsbörsen, NGM, First North, Oslo Börs och Nasdaq OMX Nordic

Utländska aktier och värdepapper i internetbanken och i appen

Vid handel på utländska börser tillkommer valutaväxlingsavgift samt eventuella lokala skatter och avgifter. För fullständig information se Prislista värdepappershandel.

Courtage % Minimicourtage per affär
Amerikanska och Europeiska aktier* 0,09 % 59 kr
*Frankrike, Nederländerna och Tyskland

Prislista för handel på bankkontor och personlig service

För handel på bankkontor, via Personlig service och handel med utländska aktier och övriga finansiella instrument, se prislista nedan.

Investeringssparkonto

När du fondsparar i ett investeringssparkonto slipper du deklarera dina vinster. Istället betalar du en årlig schablonskatt.

Investeringssparkonto