Prislista aktier och värdepapper − för köp i appen och på internetbanken

Aktier och värdepapper

Gäller handel med noterade aktier, ETF:er, teckningsrätter, teckningsoptioner, konvertibler, certifikat, börshandlade och kapitalskyddade produkter. 

Valutaväxling vid handel i utländska värdepapper sker till löpande växelkurs. 

För att handla aktier och värdepapper behövs depå eller Investeringssparkonto (ISK)

Svenska och nordiska aktier och värdepapper i internetbanken och i appen

Courtage % Minimicourtage per affär
Svenska och nordiska börser* 0,09 % 9 kr
Spotlight (före detta Aktietorget) 0,25 % 9 kr
*Stockholmsbörsen, NGM, First North, Oslo Börs och Nasdaq OMX Nordic

Utländska aktier och värdepapper i internetbanken och i appen

Vid handel på utländska börser tillkommer valutaväxlingsavgift samt eventuella lokala skatter och avgifter. För fullständig information se Prislista värdepappershandel.

Courtage % Minimicourtage per affär
Amerikanska aktier 0,09 % 29 kr
Europeiska aktier* 0,09 % 59 kr
*Frankrike, Nederländerna och Tyskland

Prislista för handel på bankkontor och personlig service

För handel på bankkontor, via Personlig service och handel med utländska aktier och övriga finansiella instrument, se prislista nedan.

Läs också

Kvinna utomhus håller i sin telefon och ler

Hur mycket bör jag spara? 

Ta hjälp av några enkla tumregler för att planera och komma igång med ditt sparande.

Visa tipsen