woman and man talking in the workplace - Handelsbanken.se

FTP − tjänstepension för anställda i försäkringsbranschen

Välj oss hos Valcentralen för din tjänstepension FTP

Gör så här

  • Hos Valcentralen kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på Valcentralen med ditt BankID.

  • Hos Valcentralen kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.  

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen  av dina fonder i internetbanken.

Våra pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.

Hållbart sparande för framtiden

Spara för en bättre framtid

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt jobba för en hållbar framtid. En rikare framtid för både dig, kommande generationer och vår planet. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension FTPL sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.

Längd: 42 sek

Vad är tjänstepension FTP?

Din tjänstepension

Är du tjänsteman inom försäkringsbranschen och anställd på ett företag med kollektivavtal har du förmodligen tjänstepension FTP. Den bygger på ett avtal mellan FAO och deras fackliga motpart och du tillhör antingen FTP 1 eller FTP 2 (FTPK). Vilket du tillhör beror på när du är född. 

Är du född 1971 eller tidigare har du FTP 2 (FTPK) och är du  född 1972 eller senare har du FTP 1. Det är din arbetsgivare som betalar in pensionspengar motsvarande normalt 2- 5,1 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Tjänar du mer kan din arbetsgivare betala in ytterligare pensionspengar. 

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista FTP Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Frågor och svar