1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Tjänstepension
  6. /
  7. Statligt anställd

PA 16 – tjänstepension för statligt anställda

Påverka din tjänstepension genom att placera den hos oss

Välj oss hos SPV för din tjänstepension PA 16

Gör så här

  • Hos valcentralen SPV kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på SPV med ditt BankID.

  • Hos SPV kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.  

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken. 

Gör dina val hos SPVÖppnas i nytt fönster

Våra Pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.

Vad är tjänstepension PA 16?

Din tjänstepension 

Varje år sätter din arbetsgivare av en del av din lön till din tjänstepension. Hur mycket som sätts av är beroende på vilket avtal du tillhör. Du som är född 1988 eller senare tillhör normalt PA 16 Avdelning I. Din arbetsgivare betalar motsvarande 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 20 procent av din lön däröver till ålderspension valbar.

Om du är född före 1988 tillhör du normalt PA 16 Avdelning II. Din arbetsgivare betalar motsvarande 2,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp per månad till din individuella ålderspension.


Hållbart sparande

-

Spara för en bättre framtid

Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension PA 16 sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning. 

Frågor och svar