lady watching her mobile  - Handelsbaken.se

PA 16 − tjänstepension för statligt anställda

Avkastning för tjänstepension PA16

-

Därför ska du välja oss

  • Hög avkastning jämfört med den som inte gjort ett aktivt val.*
  • Tillgång till Handelsbankens prisbelönta fonder. (Årets fondbolag 2020)
  • Hållbara fonder. Vi utesluter investeringar i exempelvis kolbolag och tobaksindustrin.
Välj oss hos SPVÖppnas i nytt fönster
*Avser totalavkastningen för erbjuden entréfond under den senaste femårsperioden 2017-2021, jämfört med icke-valsalternativet i traditionell försäkring via Kåpan.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Välj oss hos SPV för din tjänstepension PA 16

Gör så här

  • Hos valcentralen SPV kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på SPV med ditt BankID.

  • Hos SPV kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.  

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken. 

Gör dina val hos SPVÖppnas i nytt fönster

Våra Pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.

Spara hållbart och gör skillnad

Spara för en bättre framtid

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt jobba för en hållbar framtid. En rikare framtid för både dig, kommande generationer och vår planet. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension PA 16 sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning. 

Längd: 42 sek

Vad är tjänstepension PA 16?

Din tjänstepension 

Varje år sätter din arbetsgivare av en del av din lön till din tjänstepension. Hur mycket som sätts av är beroende på vilket avtal du tillhör. Du som är född 1988 eller senare tillhör normalt PA 16 Avdelning I. Din arbetsgivare betalar motsvarande 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 20 procent av din lön däröver till ålderspension valbar.

Om du är född före 1988 tillhör du normalt PA 16 Avdelning II. Din arbetsgivare betalar motsvarande 2,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp per månad till din individuella ålderspension.

EU klassificering av hållbarhet

Hållbarhetsrelaterad information

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Läs mer om försäkringsproduktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Frågor och svar