lady watching her mobile - Handelsbanken.se

PA 16 − tjänstepension för statligt anställda

Därför ska du välja Handelsbanken för din tjänstepension

(PA16 2023) handelsbanken.se

Tre snabba argument

 • Högre avkastning jämfört med icke-valet.*
 • Tillgång till Handelsbankens prisbelönta fonder. 
 • Fonder med fokus på hållbarhet. Vi utesluter investeringar i exempelvis kolbolag och tobaksindustrin.
*Avser totalavkastningen för våra pensionsfonder under den senaste tioårsperioden 2014-2023, jämfört med icke-valsalternativet i traditionell försäkring via Kåpan.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Din tjänstepension PA16 - välj oss hos Statens pensionsverk (SPV)

Så här gör du:

 1. Logga in med ditt BankID hos SPV som administrerar din försäkring. Beställ en sammanställning av ditt intjänade pensionskapital. Där ser du preliminära värdet av din försäkring och eventuell flyttkostnad. Efter några dagar får du ett sms/mejl om att sammanställningen är klar. Då kan du gå vidare till steg 2
 2. Logga in på SPV senast 14 dagar efter att sammanställningen är klar.  Genomför flytten och slutför genom att bekräfta. I sammanställningen ser du eventuell flyttkostnad. 
 3. Du får information från SPV när flytten är klar. Du ser den nya försäkringen i appen eller internetbanken. Om du inte väljer annat , så placeras kapitalet i en Pensionsfond som stämmer överens med din ålder. Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Spara hållbart och gör skillnad

Spara för framtiden

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt jobba för en mer hållbar framtid. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension PA 16 sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning. 

Längd: 42 sek

Vad är tjänstepension PA 16?

Din tjänstepension 

Varje år sätter din arbetsgivare av en del av din lön till din tjänstepension. Hur mycket som sätts av är beroende på vilket avtal du tillhör. Du som är född 1988 eller senare tillhör normalt PA 16 Avdelning I. Din arbetsgivare betalar motsvarande 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 20 procent av din lön däröver till ålderspension valbar.

Om du är född före 1988 tillhör du normalt PA 16 Avdelning II. Din arbetsgivare betalar motsvarande 2,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp per månad till din individuella ålderspension.

Handelsbanken Pensionsfonder

Du som väljer oss får dina pensionspengar automatiskt placerade i Handelsbanken Pensionsfonder. Fonderna är anpassade till pensionssparande. 

Det innebär att ju äldre du blir desto tryggare blir fonden. Detta uppnås genom en successiv omplacering från aktiemarknaden till räntemarknaden.

Utbetalning av pensionen − så här går det till

Utbetalning från fondförsäkring sker normalt från 69 år och betalas ut så länge du lever. Fyra månader innan det är dags för utbetalning hör vi av oss till dig via post eller i din digitala brevlåda i internetbanken. 

Då får du möjlighet att lämna kontonummer men också ange om du vill skjuta upp utbetalningen eller ändra utbetalningstid. Om du inte ger oss något besked om hur du vill ha det, skjuter vi upp utbetalningen till 72 år då vi automatiskt  betalar ut din pension.

Det här gäller också:

Avdelning II:

 • Utbetalningen kan antingen vara tidsbestämd på 10-20 år eller så länge du lever
 • Kortaste utbetalningstiden är tio år
 • För dig född 1966 och senare kan du som tidigast starta din pensionsutbetalning från 63 år
 • För dig född 1965 och tidigare kan du som tidigast starta din pensionsutbetalning från 61 år
 • För vissa yrkesgrupper, flygledare och yrkesofficerare gäller fortsatt 61 år
Avdelning I:
 • Pensionen kan normalt betalas ut tidigast vid den ålder som gäller som tidigast utbetalningsålder från
 • Utbetalningen kan antingen vara tidsbestämd på 10 - 20 år, eller så länge du lever.
 • Kortaste utbetalningstiden är tio år.

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista PA16. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Frågor och svar