Handelsbanken.se

Du behöver inte vara expert på tjänstepensionen ITP − det är vårt jobb!

Därför ska du välja Handelsbanken för din tjänstepension

Privatanställda tjänstemän (ITP 2023) handelsbanken.se

Möjlighet till god avkastning

 • De senaste tio åren har Handelsbanken Liv haft högst årlig snittavkastning av alla valbara bolag.*
 • Handelsbanken Liv har det största   inom ITP, med hög rating och låga avgifter.
 • 100 % av fonderna i vårt utbud i försäkring väljer bort investeringar i fossila bränslen.

*Avser snittavkastningen för entrélösningen ITP Hållbar Pension under den senaste tioårsperioden 2014-2023, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå (2024).

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Enkelt att göra aktiva val − välj oss hos avtalat.se

Gör dina val idag hos avtalat.se där du kan hitta information och göra val för din tjänstepension ITP.
En kvinna tittar på medan en man loggar in på avtalat.se för sitt ITP-val
 1. Logga in på avtalat.se och välj "Flytta intjänat kapital". När du flyttar intjänat kapital följer också framtida inbetalningar automatiskt med.
 2. Välj Handelsbanken Liv. Du kan välja Handelsbanken Liv för hela din ITPK (ITP 2) eller hälften av premierna för ITP 1, som kan flyttas till fondförsäkring.
 3. Välj om du vill ha återbetalningsskydd. Viktigt att fundera på om du har partner och barn. Läs mer om efterlevandeskydd i Frågor och svar längre ner här på sidan. 

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Entrélösning eller göra egna fondval?

Det enkla valet

Om du inte gör något eget fondval placeras inbetalningarna i det förvalda portföljsparandet, en så kallad entrélösning. För ITP-avtalet från 1 oktober 2023 heter entrélösningen ITP Hållbar Pension

Den förvalda placeringen är en enkel lösning för dig som vill ha ett färdigpaketerat fondsparande. Det ingår också en personlig nedtrappning av risk, där kapitalet successivt placeras om från aktiefonder till en korträntefond. På så sätt blir risken i ditt sparande lägre inför utbetalning, för en tryggare pension.

Det finns olika entrélösningar beroende på när din försäkring startade 

ITP Hållbar Pension - gäller från 1 oktober 2023

 • Fondavgift 0,13-0,07 procent
 • Sveriges första Svanenmärkta avtalspension

För dig som gör egna fondval

Handelsbanken Livs fondutbud för ITP har en stor variation, olika risknivå, totalt sett en hög rating hos Morningstar samt god historisk avkastning. Förvaltningsavgifterna är dessutom kraftigt rabatterade för Tjänstepension ITP.

Vad är tjänstepension ITP?

Handelsbanken.se

Din tjänstepension

ITP-planen bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK och du som är tjänsteman inom den privata sektorn har antingen ITP 1 eller ITP 2 (ITPK) som din arbetsgivare betalar in. Den här delen av din pension kallas också för avtalspension. Avtalspension är en tjänstepension som är kollektivavtalad, alltså när din arbetsgivare har kollektivavtal.

Vilken du får beror på när du är född. Innan 1978 har du ITP 2 (ITPK) och efter 1979 ITP 1. Normalt är det motsvarande 2-4,5 procent av din lön som sätts av till din tjänstepension. Utöver det kan det också sättas av 0,2-1,7 procent av din lön i en så kallad deltidspensionspremie. Det är en del som ska göra det möjligt för dig att gå ner i arbetstid i framtiden.

Gör skillnad med ett hållbart sparande

Spara för en bättre framtid

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt jobba för en hållbar framtid. En rikare framtid för både dig, kommande generationer och vår planet. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Handelsbanken.se

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista ITP. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Frågor och svar

Erbjudande för dig som är tiotaggare

En glad kvinna utomhus
Tjänar du mer än 10 inkomstbasbelopp per år och har kommit överens med din arbetsgivare om att förvalta din premie själv? Då kan vår tiotaggarlösning vara något för dig. Vi erbjuder både våra egna fonder och ett urval av fonder från ledande förvaltare. Du kan också välja fonder med noll kronor i avgift. Kontakta oss om det är intressant.

Tre snabba argument för att välja Handelsbanken

 • De senaste tio åren har Handelsbanken Liv haft högst årlig snittavkastning av alla valbara bolag.*
 • Handelsbanken Liv har det största fondutbudet inom ITP, med hög rating och låga avgifter. 
 • 100 % av fonderna i vårt utbud för försäkring, väljer bort investeringar i fossila bränslen.
*Avser snittavkastningen för entrélösningen ITP Hållbar Pension under den senaste tioårsperioden 2014-2023, enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå (2024).