- Handelsbanken.se

Handelsbanken ITP Hållbar Pension - din förvalda pensionsplacering

Vad innebär en entrélösning för din pension?

När du valt Handelsbanken för din ITP via avtalat.se placeras dina premier eller inflyttat kapital till vår Svanenmärkta entrélösning. Det innebär att vi väljer ut fonderna åt dig och att samtliga aktiefonder har en Svanenmärkning.

Långsiktigt och hållbart sparande 

Handelsbanken ITP Hållbar Pension är för dig som vill ha ett sparande som står sig över tid. Entrélösningen består av fonder på både aktiemarknad och räntemarknad. Genom att fördela sparandet på flera olika fonder uppnås en riskspridning och större möjligheter till god långsiktig avkastning. Förvaltningsavgiften är på 0,13-0,07 procent. 

Med vår entrélösning får du:
  • Ett bekvämt och långsiktigt sparande

  • En hållbar lösning som är Svanenmärkt

  • Låga avgifter

Vill du välja fonder själv?

För dig som vill välja andra fonder erbjuder Handelsbanken ett antal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer.
Se vårt fondutbud för tjänstepension.

Svanenmärkt fond - vad betyder det?

Svanenmärket
  • Svanenmärkningen är den officiella miljömärkningen i Norden som ska vägleda konsumenter till bra miljöval. 
  • Svanenmärket på en fond innebär att 23 obligatoriska krav ska var uppfyllda.
  • Fonderna ska välja bort branscher som löper stor risk att ha negativ effekt på vår omvärld, som fossila bränslen, tobak och kontroversiella vapen. 
  • Fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i, att utvecklas i en mer hållbar inriktning. 

Vår entrélösning består av tre faser

nummer 1

Sparande

Sparande i aktiefonder för att skapa ett så stort pensionskapital som möjligt. Fram till 10 år före din avtalade pensionsålder*, för närvarande 56 års ålder. Alla aktiefonder är Svanenmärkta.

nummer 2

Trygghet

Mellan 56 och 85 års ålder tryggas kapitalet, genom omplacering från aktiefonder till en räntefond. Om du väljer en kortare utbetalningstid görs omplaceringen snabbare, för att anpassas till din valda utbetalningstid.

nummer 3

Utbetalning

Utbetalning från vald pensionsålder, dock tidigast vid 55 år. Fullt nedtrappad risk från 85 års ålder, eller fem år före sista utbetalning om du valt en kortare utbetalningstid än livsvarig utbetalning.

Succesiv nedtrappning av risken - så här går det till

Den successiva omfördelningen från aktiefonder till räntefond påbörjas tio år före din avtalade pensionsålder*, under trygghetsfasen. Omfördelningen mot Handelsbanken Institutionell Kortränta Öppnas i nytt fönster gör att ditt pensionssparande blir tryggare ju längre tiden går. 

När fördelningen blir 25 procent aktiefonder och 75 procent räntefonder är den så kallade målfördelningen uppnådd. Vid livsvarig utbetalning uppnås målfördelningen tjugo år efter avtalad pensionsålder. 

Om du väljer en tidsbegränsad utbetalning som är kortare än 20 år, sker omfördelningen till räntefond i snabbare takt, för att kunna uppnå målfördelningen (25 procent aktiefonder och 75 procent räntefond) fem år före sista pensionsutbetalningen. Detta görs för att kunna trygga försäkringskapitalet på bästa sätt under utbetalningstiden. På så sätt minskar vi också risken för att stora svängningar på börsen under kort tid inför eller under utbetalningen av din pension ska få negativa konsekvenser för dig.

* Standardåldern för uttag av pension är för närvarande 66 år för ITP1 och 65 år för ITPK och LP. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Frågor och svar om ITP Hållbar Pension

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

sjö med skog runtom

FN:s principer för hållbara försäkringar 

Handelsbanken Liv har undertecknat Principles for Sustainable Insurance (PSI). Det största internationella samarbetsinitiativet mellan försäkringsbranschen och FN. Det är fyra principer i PSI som vill bidra till hållbarhet i ekonomisk, miljörelaterad och social hållbarhet.

Fabriksbyggnad som tillverkar fossilfritt stål

Fasa ut fossila bränslen

Handelsbanken Liv ställer sig som första livförsäkringsbolag i världen bakom Fossilnedrustningsavtalet, The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja omställningen.