Så här förvaltas ITP Balanserad

En fondportfölj med bra spridning över olika marknader.

En lösning för dig som sparar på lång sikt

ITP Balanserad riktar sig till dig som vill ha ett sparande som står sig över tid. Fondportföljen består av fonder på både aktiemarknad som räntemarknad. Fondportföljen fördelas mellan svensk aktiefond, global aktiefond, tillväxtmarknadsfond och räntefond. Genom att fördela portföljen på flera olika fonder uppnås bättre riskspridning och större möjligheter till god långsiktig avkastning. Avgiften för ITP Balanserad är 0,13-0,07 procent.

För dig som vill välja andra fonder erbjuder Handelsbanken ett antal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer till förmånliga avgifter.

Handelsbanken ITP Balanserad 

Fondportföljen är framtagen för ett långsiktigt pensionssparande och placerar i dessa aktiefonder.

  • Handelsbanken Sverige Selektiv
  • Handelsbanken Global Tema
  • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Fondfördelningen ändras efter din ålder

Fondfördelning i ITP Balanserad

Risken i placeringen börjar i normalfallet att trappas ner när du fyller 55 år och genomförs successivt. Det innebär att det sker en omplacering från aktiefonder till en räntefond med i genomsnitt 3,5 procent per år fram till din 65-årsdag.

  • 40 procent Handelsbanken Sverige Selektiv 
  • 40 procent Handelsbanken Global Tema 
  • 20 procent Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 

Efter att du fyllt 65 år sänks i normalfallet takten på nedtrappningen till 2 procent per år för att upphöra helt när 75 procent av försäkringskapitalet är placerat i räntefond.

Möjligt att välja flexibel nedtrappning

Flexibel nedtrappning innebär att du har möjlighet att begära att nedtrappningen av aktieandelen ska pausa, öka eller halveras i jämförelse med den normala nedtrappningen. Du kan välja detta tidigast en månad innan din 55-årsdag.

Diagram med fördelning av aktie- och räntefonderDiagram med fondfördelning i ITP balanserad

Boka rådgivning

-

Kontakta ditt kontor

Kontakta ditt bankkontor om du har frågor om din tjänstepension. Tillsammans ser vi över alla frågor kring din pension som pensionssparande, flytta din pension till oss eller med tips inför att du ska ta ut din pension. 


Frågor och svar