Pensionsfonder för KAP-KL/AKAP-KR

Tjänstepension för dig som jobbar inom kommun eller region
 Kvinnlig läkare samtalar med patient som ligger i sjukhussäng.

Ett pensionssparande som anpassas efter din ålder

När du väljer Handelsbanken så placeras dina pensionspengar automatiskt i Handelsbanken Pensionsfonder. Fonderna är anpassade till pensionssparande, vilket innebär att ju äldre du blir desto tryggare blir fonden. Detta uppnås genom en successiv omplacering från aktiemarknaden till räntemarknaden.

För dig som vill välja andra fonder erbjuder Handelsbanken ett antal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer till förmånliga avgifter.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
the globe

Andelen aktier förändras med åldern

Så placeras kapitalet

Vi placerar ditt pensionskapital i någon av pensionsfonderna 50, 60, 70, 80, 90-tal beroende på vilket årtionde du är född. Med åldern faller risken i sparandet successivt genom att andelen aktier minskas.
Född Fond Avgift
90-tal Handelsbanken Pension 90 0,30 %
80-tal Handelsbanken Pension 80 0,30 %
70-tal Handelsbanken Pension 70 0,30 %
60-tal Handelsbanken Pension 60 0,30 %
50-tal Handelsbanken Pension 50 0,30 %
Aktiedelen placerar i nordiska och globala aktiefonder. Målet är att ge en god avkastning med successivt minskad risk fram till tidpunkten för pensionering. Vi minskar andelen aktier och ökar andelen räntebärande värdepapper successivt fram till pensionsåldern.
Cirkeldiagrammen ger en ungefärlig beskrivning av fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar. För att se aktuell fördelning ta del av fondfaktabladen som du hittar i fondlistan.
Diagram med fördelning av aktier och räntor för Kap-KL Pension i olika åldrarFördelning diagram av aktier- och räntor för Kap-KL pension i åldrarna 40 till 90 år

Boka rådgivning

-

Kontakta ditt kontor

Kontakta ditt bankkontor om du har frågor om din tjänstepension. Tillsammans ser vi över alla frågor kring din pension som pensionssparande, flytta din pension till oss eller med tips inför att du ska ta ut din pension. 


Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.