Så här förvaltas Fondportfölj ­SAF-LO

En fondportfölj med bra spridning över olika marknader
Kvinna sitter framför laptop och funderar

En pensionslösning för dig som sparar på lång sikt

Handelsbankens Fondportfölj SAF-LO riktar sig till dig som vill ha ett sparande som står sig över tid. Fondportföljen består av fyra olika fonder med olika risknivå. Utifrån din ålder anpassas andelen aktiefonder i fondportföljen. Avgiften för Handelsbankens Fondportfölj SAF-LO är 0,30- 0,20 procent. Genom att fördela portföljen på flera olika marknader uppnås bättre riskspridning och större möjlighet till god långsiktig avkastning. 

För dig som vill välja andra fonder erbjuder Handelsbanken ett antal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer till förmånliga avgifter.

Fondportfölj SAF-LO

Handelsbankens Fondportfölj SAF-LO är framtagen för ett långsiktigt sparande och placerar i fyra av våra Multi Asset-fonder. 

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.
portfölj

Andelen aktier förändras med din ålder

Så placeras kapitalet

Dina pensionspengar placeras automatiskt i Handelsbanken Fondportfölj SAF-LO. Fram till 55 års ålder är pensionskapitalet i fondportföljen placerat i en aktivt förvaltad aktiefond. När du fyller 55 år minskas risken i sparandet successivt genom att pensionskapitalet i femårsintervaller automatiskt flyttas från bara aktiefonder till i huvudsak ränteplaceringar. 

Ålder Fond Avgift
Fram till 55 år Multi Asset 100 0,30 %
55 – 59 år Multi Asset 75 0,30 %
60 – 64 år Multi Asset 50 0,30 %
Från 65 år Multi Asset 25 0,20 %
Multi Asset-fonderna förvaltas aktivt utifrån vår syn på de globala marknaderna. Inom aktiedelen fördelas kapitalet mellan regioner, länder och branscher och inom räntedelen mellan olika löptider och ränteinstrument.
-
Om du valt att placera delar av pensionskapitalet i andra fonder görs de automatiska omplaceringarna endast för den del av kapitalet som är placerat i den fondportfölj som överensstämmer med din ålder. De egna fondvalen lämnas utan åtgärd.

Boka rådgivning

-

Kontakta ditt kontor

Kontakta ditt bankkontor om du har frågor om din tjänstepension. Tillsammans ser vi över alla frågor kring din pension som pensionssparande, flytta din pension till oss eller med tips inför att du ska ta ut din pension. 


Frågor och svar