Så här förvaltas BTP Auto

En fondportfölj med riskspridning över flera olika marknader
-

En lösning för dig som sparar på lång sikt

Handelsbanken BTP Auto riktar sig till dig som vill ha en sparande som står sig över tid. Fondportföljen består av placering på såväl aktiemarknad som räntemarknad. Fondportföljen fördelas mellan nordisk aktiemarknad, global aktiemarknad och svensk räntemarknad. Genom att fördela portföljen på flera olika marknader uppnås bättre riskspridning och större möjlighet till god långsiktig avkastning. Avgiften för BTP Auto är 0,36 procent.

För dig som vill välja andra fonder erbjuder Handelsbanken ett antal utvalda fonder med varierande inriktningar och risknivåer till förmånliga avgifter.

Handelsbanken BTP Auto

Fondportföljen är framtagen för ett långsiktigt pensionssparande och placerar i två blandfonder.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Fördelning mellan aktie- och räntemarknad ändras med åldern

Fondfördelning i BTP Auto

Risken i placeringen börjar successivt trappas ner när du fyller 55 år. Det innebär att det sker en omplacering från aktiemarknad till räntemarknad mellan din 55 och 75-årsdag.

  • Auto 75 Criteria
  • Auto 25 Criteria    
Diagram med fördelning av aktie- och räntefonder i BTP avtrappning Diagram med aktiefonder och räntefonder i BTP avtrappning

Boka rådgivning

-

Kontakta ditt kontor

Kontakta ditt bankkontor om du har frågor om din tjänstepension. Tillsammans ser vi över alla frågor kring din pension som pensionssparande, flytta din pension till oss eller med tips inför att du ska ta ut din pension. 

Frågor och svar

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.