1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Tjänstepension
  6. /
  7. Tjänstepension BTP

BTP – Tjänstepension för anställda inom bank och finans

Påverka din tjänstepension genom att placera den hos oss

Välj oss för din Tjänstepension BTP

Gör så här för att flytta till oss

  • Kontakta ditt bankkontor
  • Tjänstepensionen placeras i Handelsbanken BTP Auto, en entrélösning där risken anpassas ju närmare din pension du kommer 
  • Om du vill placera din tjänstepension i andra fonder kan du göra detta i internetbanken. Här kan du också följa placeringarnas utveckling.

Handelsbanken BTP Auto

Handelsbanken BTP Auto är en fondportfölj som placerar både på aktie- och räntemarknaden.

Genom att placera i flera olika fonder uppnås en bättre riskspridning och större möjlighet till en god långsiktig avkastning.


Din Tjänstepension

BTP planen bygger på ett avtal mellan Bankin­stitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) och Finansförbundet respektive SACO. För dig som är kollektivansluten banktjänsteman betalar din arbetsgivare in till antingen tjänstepension BTP 1 eller BTP 2 (BTPK). Den här delen av din pension kallas också för avtalspension.

Vilken tjänstepension du har beror på vad din arbetsgivare har valt. Normalt sätts det av motsvarande 2 – 4,5 procent av din lönen till din tjänstepension.


Hållbart sparande

Spara för en bättre framtid

Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Tjänstepension BTP sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning. 

Speltid: 42 sek

EU klassificering av hållbarhet

Hållbarhetsrelaterad information

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Läs mer om försäkringsproduktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Sparar du redan hos oss?

ett papper med rader på

Du som redan sparar till din tjänstepension BTP 2 (BTPK) hos oss behöver inte göra något val. Ditt pensionskapital kommer fortfarande placeras i dina valda fonder. Om du vill välja andra fonder kan du göra det.

Fonder för Avtalspension BTP 2 (BTPK)
Fonder för Avtalspension BTP 2 (BTPK) efter hållbarhet

Frågor och svar