Hur funkar? - Handelsbanken.se

KAP-KL/AKAP-KR − tjänstepension för anställda i kommun och region

Avkastning KAP-KL /AKAP-KR

-

Därför ska du välja oss

  • Hög avkastning jämfört med den som inte gjort ett aktivt val.*
  • Tillgång till Handelsbankens prisbelönta fonder. (Årets fondbolag 2020)
  • Hållbara fonder. Vi utesluter investeringar i exempelvis kolbolag och tobaksindustrin.
Välj oss hos Pensionsvalet.seÖppnas i nytt fönster
*Avser totalavkastningen för erbjuden entréfond under den senaste femårsperioden 2017-2021, jämfört med icke-valsalternativet i traditionell försäkring via KPA Pension.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Välj oss hos Pensionsvalet för din tjänstepension KAP-KL/AKAP-KR

Gör så här

  • Hos Pensionsvalet kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på Pensionsvalet med ditt BankID.

  • Hos Pensionsvalet kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken. 

Gör dina val hos Pensionsvalet.seÖppnas i nytt fönster

Våra Pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.


Vill du göra skillnad genom att spara hållbart?

Spara för en bättre framtid

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. En rikare framtid för både dig, kommande generationer och vår planet. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.

Speltid: 42 sek

Vad är tjänstepension KAP-KL/AKAP-KR?

Din tjänstepension

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Från 2023 gäller AKAP-KR för merparten av alla anställda inom kommuner och regioner. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 6 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp till din ålderspension. På löner över 7,5 upp till 30 inkomstbasbelopp betalas motsvarande 31,5 procent till din pension. Från 2023 är tidigaste utbetalningsålder 60 år och kortaste uttagstid är 10 år.


Utbetalning av pensionen så här går det till

Utbetalning från fondförsäkring sker normalt från 69 år och betalas ut så länge du lever. Fyra månader innan det är dags för utbetalning hör vi av oss till dig via post eller i din digitala brevlåda i internetbanken. 

Då får du möjlighet att lämna kontonummer men också ange om du vill skjuta upp utbetalningen eller ändra utbetalningstid. Om du inte ger oss något besked om hur du vill ha det, skjuter vi upp utbetalningen till 70 år då vi automatiskt  betalar ut din pension.

Det här gäller också:

  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 60 års ålder.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbestämd på 10-20 år, eller så länge du lever.
  • Kortaste utbetalningstiden är tio år.

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista KAP-KL/AKAP-KR. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Frågor och svar