1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Tjänstepension
  6. /
  7. Anställd i kommun och region

KAP-KL/AKAP-KL – tjänstepension för anställda i kommun och region

Påverka din tjänstepension genom att placera den hos oss
Lärare med barn

Välj oss hos Pensionsvalet för din tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL

Gör så här

  • Hos Pensionsvalet kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på Pensionsvalet med ditt BankID.

  • Hos Pensionsvalet kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken. 

Gör dina val hos Pensionsvalet.seÖppnas i nytt fönster

Våra Pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.


Vad är tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL?

Din tjänstepension

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Du tillhör antingen AKAP-KL eller KAP-KL beroende på när du är född. Om du är född före 1986 tillhör du KAP-KL. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension. 

Är du född 1986 eller senare tillhör du AKAP-KL. Då betalar din arbetsgivare motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och motsvarande 30 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension.


Hållbart sparande

Spara för en bättre framtid

Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.

Speltid: 42 sek

EU klassificering av hållbarhet

Hållbarhetsrelaterad information

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Läs mer om försäkringsproduktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Frågor och svar