Hur funkar? Handelsbaken.se

KAP-KL/AKAP-KL − tjänstepension för anställda i kommun och region

Avkastning KAP-KL tjänstepension/AKAP-KL tjänstepension

-

Därför ska du välja oss

  • Hög avkastning jämfört med den som inte gjort ett aktivt val.*
  • Tillgång till Handelsbankens prisbelönta fonder. (Årets fondbolag 2020)
  • Hållbara fonder. Vi utesluter investeringar i exempelvis kolbolag och tobaksindustrin.
Välj oss hos Pensionsvalet.seÖppnas i nytt fönster
*Avser totalavkastningen för erbjuden entréfond under den senaste femårsperioden 2017-2021, jämfört med icke-valsalternativet i traditionell försäkring via KPA Pension.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Välj oss hos Pensionsvalet för din tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL

Gör så här

  • Hos Pensionsvalet kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på Pensionsvalet med ditt BankID.

  • Hos Pensionsvalet kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken. 

Gör dina val hos Pensionsvalet.seÖppnas i nytt fönster

Våra Pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.


Vill du göra skillnad genom att spara hållbart?

Spara för en bättre framtid

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. En rikare framtid för både dig, kommande generationer och vår planet. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.

Speltid: 42 sek

Vad är tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL?

Din tjänstepension

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Du tillhör antingen AKAP-KL eller KAP-KL beroende på när du är född. Om du är född före 1986 tillhör du KAP-KL. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension. 

Är du född 1986 eller senare tillhör du AKAP-KL. Då betalar din arbetsgivare motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och motsvarande 30 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension.

Nytt avtal från 1 januari 2023

Några exempel på nyheter från 2023: 

  • Då gäller AKAP-KR för merparten av alla anställda inom kommuner och regioner. Din arbetsgivare kommer då att betala in motsvarande 6 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp till din ålderspension. På löner över 7,5 upp till 30 inkomstbasbelopp betalas motsvarande 31,5 procent till din pension.  
  • Tidigaste utbetalningsålder höjs från dagens 55 år till 60 år och kortaste uttagstiden kommer att vara 10 år.

EU klassificering av hållbarhet

Hållbarhetsrelaterad information

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att hållbarhetsgranska och välja in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Läs mer om försäkringsproduktens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 
Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Frågor och svar