1. Privat
  2. /
  3. Pension
  4. /
  5. Tjänstepension
  6. /
  7. Anställd i kommun och region

KAP-KL/AKAP-KL – tjänstepension för anställda i kommun och region

Påverka din tjänstepension genom att placera den hos oss
Lärare med barn

Välj oss hos Pensionsvalet för din tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL

Gör så här

  • Hos Pensionsvalet kan du välja Handelsbanken för dina pensionspengar. Du loggar in på Pensionsvalet med ditt BankID.

  • Hos Pensionsvalet kan du också flytta din ihopsparade tjänstepension till oss.

  • Tjänstepensionen placeras automatiskt i den Pensionsfond som stämmer överens med din ålder.

  • Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken. 

Gör dina val hos Pensionsvalet.seÖppnas i nytt fönster

Våra Pensionsfonder

I våra Pensionsfonder anpassar vi automatiskt risknivån utifrån din ålder.


Vad är tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL?

Din tjänstepension

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Du tillhör antingen AKAP-KL eller KAP-KL beroende på när du är född. Om du är född före 1986 tillhör du KAP-KL. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension. 

Är du född 1986 eller senare tillhör du AKAP-KL. Då betalar din arbetsgivare motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och motsvarande 30 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension.


Hållbart sparande

-

Spara för en bättre framtid

Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension KAP-KL/AKAP-KL sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.


Frågor och svar