Handelsbanken

KAP-KL/AKAP-KR − tjänstepension för anställda i kommun och region

Därför ska du välja Handelsbanken för din tjänstepension

(KAP-KL 2023) handelsbanken.se

Tre snabba argument

  • Högre avkastning jämfört med icke-valet.*
  • Tillgång till Handelsbankens prisbelönta fonder. 
  • Hållbart fondutbud. Vi utesluter investeringar i exempelvis kolbolag och tobaksindustrin.
*Avser totalavkastningen för våra pensionsfonder under den senaste tioårsperioden 2014-2023, jämfört med icke-valsalternativet i traditionell försäkring via KPA Pension.

Om risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan.

Jobbar du inom kommun eller region - välj oss hos Pensionsvalet

Så här gör du: 

  1. Logga in med ditt BankID hos Pensionsvalet, som administrerar din försäkring. Beställ en sammanställning av ditt intjänade pensionskapital. Där ser du det preliminära värdet av din försäkring och eventuell flyttkostnad. Efter ca 1 vecka får du sms/mejl om att sammanställningen är klar. Då kan du gå vidare till punkt 2
  2. Logga in på Pensionsvalet senast 14 dagar efter att sammanställningen är klar. Bocka i flytt av nya premier (omval). Du ser eventuell avgift för flytt i sammanställningen. Slutför genom att bekräfta. 
  3. Du får information från Pensionsvalet när flytten är klar. Du ser den nya försäkringen i appen eller på internetbanken. Om du inte väljer annat , så placeras kapitalet i en Pensionsfond som stämmer överens med din ålder. Om du vill ha andra fonder kan du välja och följa utvecklingen av dina fonder i internetbanken.

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra placeringsbeslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Kan man göra skillnad genom att spara hållbart?

Spara för framtiden

Hållbarhet är självklart för oss. Vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt verka för en hållbar framtid. I våra fonder integrerar vi hållbarhet i investeringsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor i våra placeringar.

Fondutbud sorterat efter hållbarhet

Fondutbudet för Handelsbankens Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR sorterat på hållbarhet och med hållbarhetsredovisning.

Speltid: 42 sek

Vad är tjänstepension KAP-KL/AKAP-KR?

Din tjänstepension

Avtalspension KAP-KL/AKAP-KR bygger på ett avtal mellan SKR och deras fackliga motpart. Från 2023 gäller AKAP-KR för merparten av alla anställda inom kommuner och regioner. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 6 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp till din ålderspension. På löner över 7,5 upp till 30 inkomstbasbelopp betalas motsvarande 31,5 procent till din pension. Från 2023 är tidigaste utbetalningsålder 60 år och kortaste uttagstid är 10 år.

Nytt pensionsavtal 2023 Öppnas i nytt fönster

Handelsbanken Pensionsfonder

När du väljer oss så placeras dina pensionspengar automatiskt i Handelsbanken Pensionsfonder. 

Fonderna är anpassade för pensionssparande, vilket innebär att ju äldre du blir desto tryggare blir fonden. 

Detta uppnås genom en successiv omplacering från aktiemarknaden till räntemarknaden.

Utbetalning av pensionen så här går det till

Utbetalning från fondförsäkring sker normalt från 69 år och betalas ut så länge du lever. Fyra månader innan det är dags för utbetalning hör vi av oss till dig via post eller i din digitala brevlåda i internetbanken. 

Då får du möjlighet att lämna kontonummer men också ange om du vill skjuta upp utbetalningen eller ändra utbetalningstid. Om du inte ger oss något besked om hur du vill ha det, skjuter vi upp utbetalningen till 70 år då vi automatiskt  betalar ut din pension.

Det här gäller också:

  • Pensionen kan betalas ut tidigast från 60 års ålder.
  • Utbetalningen kan antingen vara tidsbestämd på 10-20 år, eller så länge du lever.
  • Kortaste utbetalningstiden är tio år.

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista KAP-KL/AKAP-KR. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.

Frågor och svar