Fond- och depåförsäkringar

Information utifrån EU:s nya hållbarhetsregelverk
walkingpath along the ocean

EU-klassificering Hållbarhet

Utifrån EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) klassificeras våra fond- och depåförsäkringar enligt nedan: 

Produktinformation Hållbarhetsklassificering Valbara fonders hållbarhetsinformation
Kapitalförsäkringar

Kapitalspar Barn

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Kapitalspar Barn

Kapitalspar Fond

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Kapitalspar Fond

Kapitalspar Pension

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Kapitalspar Pension

Kapitalspar Depå

Klassificering ej tillämpbar 

Fondlista Kapitalspar Depå
Direktpension

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Direktpension
Pension för egenföretagare
Pension för egenföretagare Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper Fondlista tjänstepension
Tjänstepension

Tjänstepension för företag

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Tjänstepension

Tjänstepension BTP

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Tjänstepension BTP1
Fondlista Tjänstepension BTP2

Tjänstepension ITP

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Tjänstepension ITP

Tjänstepension FTP

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Tjänstepension FTP

Tjänstepension KAP-KL / AKAP-KL

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Tjänstepension KAP-KL / AKAP-KL

Tjänstepension PA 16

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Tjänstepension PA 16

Avtalspension SAF-LO

Främjar miljörelaterade- och sociala egenskaper

Fondlista Avtalspension SAF-LO

Läs också

planting a tree eco friendly- Handelsbanken.se

Spara hållbart i din pension

För oss är målet tydligt - vi vill skapa en bra avkastning för våra pensionskunder och samtidigt verka för en hållbar framtid. 

Spara hållbart i din pension