Spara hållbart till din pension

Du som pensionssparar hos oss har många olika fonder att välja emellan. Här kan du läsa om fonderna som förvaltas utifrån olika hållbarhetskriterier.
Handelsbanken.se

Låt ditt sparande växa på rätt sätt

Ansvarsfull förvaltning 

Våra kunder ska vara trygga med att deras pension förvaltas ansvarsfullt. Och det ska vara enkelt att välja rätt. Vi väljer fonder som tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet i sin förvaltning. 

Kvalitetssäkrat fondutbud är viktigt

För att kvalitetssäkra fondutbudet i fondförsäkring vill vi att de fonder vi erbjuder följer våra hållbarhetskriterier. För oss är målet tydligt - vi vill skapa möjligheter till en bra avkastning och samtidigt genom vårt fondutbud påverka företagen vi investerar i. 

Jämställd pension 

Pensionen påverkas av hur mycket du jobbar och antalet år du jobbar. Pensionen påverkas också av föräldraledighet eller om du börjar jobba senare i livet. Vi hjälper er till en mer jämställd pension. 

Hållbarhet i fondutbudet inom tjänstepension

Oavsett om du väljer någon av våra entrélösningar eller om du vill välja fonder själv är vårt mål är att skapa en bra avkastning på ditt sparande och samtidigt erbjuda ett stort fondutbud med hållbarhetsinriktning. Det innebär att vi väljer fondbolag och fonder som tar hänsyn till olika hållbarhetkriterier i sin förvaltning. Vi följer regelbundet upp fonderna och väljer bort de som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier.

  • Alla fonder i tjänstepensionsutbudet granskas regelbundet utifrån hållbarhetskriterier 
  • Genom kontinuerlig granskning ser vi till att hållbarhetskriterierna upprätthålls
  • I fondutbudet inom tjänstepension kan du välja placeringar som stämmer överens med dina värderingar. Genom att välja specialinriktade fonder kan du välja bort branscher eller till exempel placera i fonder som har en inriktning du tror på, till exempel inom hållbar energi. 

Fonder med hållbarhetsfokus för din tjänstepension

Längd: 42 sek

Vad är en entrélösning? 

Om du inte gör ett eget fondval när du tecknar din tjänstepension placeras dina premier eller inflyttat kapital i en entrélösning. Entrélösningen innebär att vi väljer ut fonderna åt dig. Alla entrélösningar inom tjänstepension förvaltas enligt särskilda hållbarhetskriterier.

Välj från vårt fondutbud

För dig som vill välja fonder själv erbjuder vi ett brett urval av fonder från bankens fondbolag och från andra förvaltare. Det finns både räntefonder, aktiefonder och specialinriktade fonder med hållbarhetsfokus. Gå in under ditt avtalsområde och läs mer om vilka fonder du välja till din tjänstepension. 

en hand med ett löv ovanför

Så här arbetar vi

Väljer in och utvärderar

Alla fonder i urvalet utvärderas och analyseras. En förutsättning för att ett fondbolag och en fond ska kvalificera sig är att de möter ett antal finansiella kriterier samt hållbarhetskriterier. Här ställs till exempel krav på ett systematiskt hållbarhetsarbete med hänsyn till internationella normer och konventioner. Fondbolagens egen förmåga att integrera hållbarhet i sin förvaltningsverksamhet undersöks också.

Hållbarhet i fokus

Vi stödjer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och Global Compact. Det innebär exempelvis att vi tar hänsyn till finansiell, social och miljömässig hållbarhet när vi väljer in och utvärderar fonder till vårt utbud. Hållbarhetskriterierna har sin utgångspunkt i policyer och riktlinjer som styr arbetet med ansvarsfulla investeringar inom Handelsbanken.

Utvärderingsmodell

Fonderna utvärderas genom en omfattande analys av fondbolaget utifrån vissa hållbarhetsparametrar. På fondnivå bedömer vi bland annat hur väl hållbarhet integreras och hur förvaltningens ambitioner för framtiden ser ut. Utifrån en internt utvecklad modell sätter vi slutligen betyg på fondens hållbarhetsarbete. Vi premierar fonder som integrerar hållbarhet och har ett aktivt påverkan- och ägarstyrningsarbete.

Påverkansarbete

Halvårsvis genomförs en genomlysning av samtliga fonder i utbudet för att bland annat identifiera innehav som är på vår exkluderingslista. Om utvärderingen av en fond ger signal om att dessa normer inte följs, inleds en dialog med förvaltaren av fonden. Syftet är att påverka förvaltaren att se över innehavet i fonden. Om dialogen med förvaltaren inte leder till en förändring, kan det få till följd att fonden inte längre inkluderas i utbudet. 

Fondutbud i försäkring

Läs mer om hur Handelsbanken Liv arbetar med sitt fondutbud. 

Läs också

Hur funkar? - Handelsbanken.se

Rådgivning om ditt sparande

Ditt sparande påverkas av en rad faktorer. Vi ger dig konkreta tips på hur du själv kan påverka din framtid.

Rådgivning i Handelsbanken