Support - Handelsbanken.se

Olycksfallsförsäkring

När behövs en olycksfallsförsäkring?

Vem behöver olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är bra att ha för de flesta. Den kan ge dig ekonomisk ersättning om du råkar ut för ett olycksfall som leder till varaktig invaliditet. Försäkringen kan ge ett ekonomiskt tillskott om du bryter ett ben, skadar tänderna eller cyklar omkull. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt, och du kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada. 

Fördelar 

 • Du kan försäkra hela familjen
 • Försäkringen gäller dygnet runt
 • Du kan få ersättning från flera försäkringar

Hur stort försäkringsbelopp ska jag välja?

Handelsbanken.se

Här är några tumregler

 • För dig mellan 18-60 år: Försäkra upp till 20 prisbasbelopp (1 146 000 kronor, år 2024). Premien är 73 kronor per månad.
 • För dig över 60 år: Behåll åtminstone 10 prisbasbelopp (573 000 kronor, år 2024). Premien är 42 kronor per månad.
 • Om du har barn: Medförsäkra barn. Då omfattas upp till fyra barn av din olycksfallsförsäkring.

Skaffa Handelsbankens olycksfallsförsäkring

Enkelt - ingen hälsodeklaration behövs

När du tecknar en olycksfallsförsäkring behöver du inte fylla i en hälsodeklaration. 

Ring oss - vi hjälper dig

Om du redan bestämt dig och vet vilket försäkringsbelopp du behöver, kan du ringa oss direkt. Vi finns tillgängliga dygnet runt. 

Behöver du mer hjälp? 

Du kan också kontakta ditt bankkontor för att köpa försäkringar. Vi hjälper dig att ta fram en försäkring som passar din livssituation och att välja rätt belopp på försäkringen

Ansvarsbegränsning

Syftet med innehållet på denna sida är att ge dig allmän information. Det är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. För ett bra beslut bör du prata med en rådgivare samt utgå från din egen erfarenhet.

Det här ingår i en olycksfallsförsäkring

Vad ersätter en olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkringen kan dig ersättning både för dina skador och merkostnader som beror på dem. Försäkringen ersätter också, efter avdrag för självrisk, kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall. Exempel är utgifter för sjukvård eller förstörda kläder. Kostnadsersättning kan endast ersättas från en försäkring, medan du kan få ersättning för ärr eller nedsatt funktionsförmåga från flera försäkringar.

Vad menas med ett olycksfall?

Med olycksfall räknas skador som du drabbas av genom en ofrivillig plötslig, oväntad och yttre händelse. Ersättningarna baseras på vilket försäkringsbelopp du har valt och hur stor procentuell funktionsnedsättning du anses ha efter skadan eller graden av kvarstående arbetsoförmåga.

Detta kan ersättas  

 • Bestående skada (medicinsk invaliditet) 
 • Förlorad arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) 
 • Ersättning för ärr
 • Sjukhusvistelse
 • Läkarvård
 • Tandläkarvård
 • Resor kopplade till olycksfallet
 • Förstörda kläder och tillhörigheter
 • Dödsfallsersättning

Frågor och svar

Läs också

En barnfamilj är i sin trädgård på sommaren

Tryggare bolån för dig och familjen

Bolåneskydd består av Bolåneskydd Liv respektive Bolåneskydd Inkomst som kan hjälpa dig att betala bolånet om livet plötsligt förändras. Välj om du vill teckna båda försäkringarna eller bara en av dem.

Läs mer om bolåneskydd