Nya regelverk 2018

Under 2018 kom många nya lagar från EU. De är till för att förbättra säkerheten för dig. Men också att göra det enklare att förstå sparprodukter.

Vad innebär de nya reglerna för dig som kund?

Regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (på engelska kallad General Data Protection Regulation, GDPR) innehåller regler om behandling av personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer.

Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionen. Öppnas i nytt fönster

Säkrare bankaffärer och större transparens

Säkrare betalningar

Den 1 maj 2018 började nya regler för betaltjänster att gälla i Sverige. Reglerna bygger på EU-lagstiftning (PSD2) och syftar till att stärka konsumentskyddet och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. 

De nya reglerna ger även kunder rätt att anlita andra betaltjänstleverantörer än banken för att initiera betalningar från betalkonton i banken (betalningsinitieringstjänster) och för att få samlad information om betalkonton i en eller flera banker (kontoinformationstjänster). De företag som tillhandahåller dessa tjänster ska ha tillstånd av eller vara registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES.  

Säkrare värdepappersaffärer och krav på större transparens 

Den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig köper och säljer fonder, aktier och andra värdepapper (MiFID2).

Syftet med den nya EU-lagen är att det ska bli lättare för dig som kund att förstå hur en produkt fungerar och vad den kostar. Banken måste också ta reda på att den produkt du handlar passar dig. 

Nytt är också att alla privatpersoner och företag som handlar med värdepapper behöver en global identifieringskod.

Stärkt kundskydd vid försäkringsrådgivning

Den 1 oktober 2018 började lagen om försäkringsdistribution tillämpas. 

Lagen om försäkringsdistribution syftar till att öka skyddet för dig som kund genom bland annat regler om ökad transparens och tydligare information avseende försäkringsprodukter.

Det ska göra det enklare för dig att förstå vilka produkter som är lämpliga och passar just dig men också ge dig en mer detaljerad information om kostnader och avgifter.