Olycksfallsförsäkring − trygghet om olyckan är framme

Med en olycksfallsförsäkring är du skyddad om du inte kan jobba efter en olycka.
Unga föräldar sitter vid matbord och mamman som sitter i rullstol matar baby.

Har du skydd om olyckan är framme?

Vad olycksfallsförsäkringen ger ersättning för

Även om du har en försäkring genom jobb och skola är det inte säkert att den är tillräcklig om något händer. En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk trygghet om du skulle drabbas av en olycka. 

Med Handelsbankens Olycksfallsförsäkring får du bland annat ersättning för:

  • läkarvård
  • tandläkarvård
  • resor kopplade till olycksfallet
  • förstörda kläder och tillhörigheter
  • invaliditetshjälp

Ersättning vid kvarstående invaliditet

Hur mycket du får beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Du kan välja mellan 5, 10, 15 eller 20 prisbasbelopp, det vill säga ett belopp mellan 262 500 kronor och 1 050 000 kronor (år 2023). Ett engångsbelopp betalas ut i förhållande till graden av invaliditet och ålder vid utbetalningstillfället.

För att se hur din inkomst förändras om du inte skulle kunna arbeta kan du gå in på ersättningskollen. Ersättningskollen är ett samarbete mellan Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring.

Fördelar 

  • Du kan försäkra hela familjen.
  • Välj ett försäkringsbelopp själv.
Hjärta med puls.

Teckna olycksfallsförsäkring

Kontakta ditt kontor för att teckna försäkringen

För att teckna en olycksfallsförsäkring kontaktar du ditt kontor så hjälper vi dig utforma försäkringen efter dina behov. 

Vem kan teckna?

Du kan teckna försäkringen från du fyller 18 år till dagen innan du fyller 60 år. Du kan medförsäkra make/maka och barn som är under 18 år. När du fyller 65 år upphör försäkringen att gälla — även för de medförsäkrade.

Har du en olycksfallsförsäkring och vill anmäla skada?

Om du redan har en olycksfallsförsäkring och råkat ut för en olycka behöver du kontakta oss för att anmäla din skada

Läs också

En barnfamilj är i sin trädgård på sommaren

Tryggare bolån för dig och familjen

Bolåneskydd består av Bolåneskydd Liv respektive Bolåneskydd Inkomst som kan hjälpa dig att betala bolånet om livet plötsligt förändras. Välj om du vill teckna båda försäkringarna eller bara en av dem.

Läs mer om bolåneskydd