1. Privat
 2. /
 3. Lån
 4. /
 5. Bolån
 6. /
 7. Mer om bolåneräntor

Mer om bolåneräntor

Vilken räntebindningstid passar dig och hur säkrar du din bolåneränta?
Ikon som procenttecken

Vilken bindningstid passar dig?

Välj det som passar dig  

När du tar ett bolån behöver du välja hur du vill binda ditt lån. Hur du väljer handlar om hur du vill ha det utifrån din ekonomi, familjesituation och syn på risk.

Olika räntebindningstider

Du kan välja att binda räntan från tre månader upp till tio år. Väljer du en räntebindningstid på tre månader justeras räntan var tredje månad för att följa marknadens upp- och nedgångar. Inför varje ny tremånadersperiod kan du välja en ny bindningstid, med nya villkor. Väljer du en längre räntebindningstid är räntan fast under den tidsperioden du har valt. Då vet du exakt vad räntekostnaden kommer att vara varje månad under bindningstiden.

Funderar du på att flytta inom ett par år kan det vara bra att välja en kortare räntebindningstid.  Då slipper du lösa lånen i förtid vilket innebär att du måste betala ränteskillnadsersättning. 

Fler räntebindningstider sprider riskerna

Genom att välja olika räntebindningstider på lånet kan din ekonomi bli mindre sårbar om räntorna skulle stiga. Då ökar bara räntekostnaden för den del som är bunden på kort sikt om räntan går upp. Du minskar risken att behöva välja en ny bindningstid för hela lånet i ett läge med höga räntor eftersom ditt lån läggs om vid olika tillfällen. Med en del av lånet bundet på tre månader kan du dra nytta av fallande räntor samtidigt som du har försäkrat dig om en viss ränta på den del av lånet som är bundet på längre löptider om räntorna skulle stiga. 

Vad händer med bolåneräntorna? 

I boränteindikatorn kan du läsa om vad vi tror om marknadsräntornas utveckling i framtiden och hur de påverkar våra boräntor.

Räntor för bolån

Kvinna sitter och funderar

Aktuella bolåneräntor 

Se aktuella och genomsnittliga räntor för lån till villor, bostadsrätter och fritidshus.

Håll koll på räntan

I Boränteindikatorn kan du läsa om vad vi tror om marknadsräntornas utveckling i framtiden och hur vi tror de påverkar våra boräntor.


Säkra din bolåneränta

Om du vill ha kontroll över dina kostnader och slippa oroa dig för framtida räntehöjningar kan det vara läge att säkra din bolåneränta. Det finns olika sätt att räntan på:

Välj en räntebindningstid i förtid och säkra dagens ränta.

 13 to 15 years old two boys and a girl sitting on a couch

För dig som har lån som ska villkorsändras inom ett år, ska låna till en ny bostad eller bygga nytt som är färdigt inom ett år.

 • Räntan kan säkras upp till ett år före utbetalning eller förlängning.
 • Du kan säkra hela eller delar av lånet.
 • Räntan bestäms då avtalet om räntesäkring skrivs under, men börjar gälla först på utbetalningsdagen eller villkorsändringsdagen.
 • Eventuell kostnad för räntesäkringen är inkluderad i räntan.
 • Om du ångrar din räntesäkring kan du få betala ränteskillnadsersättning.
Trälåda fylld med röda äpplen

Att amortera har flera fördelar 

Ett mindre lån ger dig ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras. När ditt lån minskar sjunker även din räntekostnad.

Amortering