Integrering av hållbarhetsrisker i rådgivningen – SFDR

Hållbarhetsrisker beaktas i de finansiella produkter och försäkringar som ingår i vårt rådgivningserbjudande
- Handelsbanken.se

Så hanteras hållbarhetsrisker i rådgivningen

Hållbarhetsrisker beaktas i de finansiella produkter och försäkringar som ingår i vårt rådgivningserbjudande. Med hållbarhetsrisk menar vi en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse som, om den skulle inträffa, skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på värdet av en investering. Därför ger vi inte råd om finansiella produkter med inslag av bolag och verksamheter där vi anser hållbarhetsriskerna vara förhöjda, exempelvis förbjudna vapen, kärnvapen och kol. 

Producenter och kapitalförvaltare av de portföljer och produkter som ingår i vårt erbjudande ska uppfylla motsvarande krav på exkludering. Avseende investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsvillkor ställer banken krav på producenter och kapitalförvaltare att åtgärder ska vidtas genom påverkansdialoger eller exkludering. Vår bedömning är att denna hantering av hållbarhetsrisker reducerar negativ inverkan och främjar positiv inverkan på avkastningen.

Mer information om integrering av hållbarhetsrisker