Vänner umgås på en veranda Vänner umgås på en veranda

Amortering kan vara tufft, men bra

I takt med att räntor och priser på det mesta stigit kraftigt har många hushålls marginaler krympt. Allt oftare får vi frågan från våra kunder om vad som egentligen gäller kring amortering. Här svarar vår expert på de vanligaste frågorna.
Från nyhetsbrevet Din ekonomi - september 2023

Måste jag betala av på mitt bolån? 

– I Sverige har vi ett amorteringskrav som reglerar hur mycket du måste amortera på ditt bolån. Det innebär att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva betala av 1-3 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. 

– Att amortera kan vara tufft i det här läget, men det har flera fördelar. Genom att amortera sjunker dina räntekostnader på sikt. Det kan ses som ett riskfritt sparande eftersom din skuld minskar. Du får en ökad trygghet om din ekonomiska situation skulle försämras till exempel vid arbetslöshet, sjukdom eller när du går i pension. Samtidigt är det alltid viktigt att ha en buffert, gärna motsvarande två månadslöner efter skatt, för oförutsedda utgifter eller tillfälliga inkomstbortfall. 

Kan jag sänka mitt amorteringskrav genom att omvärdera min bostad? 

– Belåningsgraden beräknas utifrån det så kallade amorteringsgrundande värdet och den påverkar hur mycket du måste amortera varje månad. När du tar ett bolån sätts ett amorteringsgrundande  värde som motsvarar bostadens marknadsvärde vid den tidpunkten. Det amorteringsgrundande värdet ligger fast i fem år, även om det faktiska marknadsvärdet förändras under tiden. När de fem åren har gått har du möjlighet att kontakta banken för en omvärdering av bostaden, och en eventuell höjning av det amorteringsgrundande värdet. 

Kan jag pausa min amortering? 

– Ibland blir inte livet som vi tänkt och det kan förstås drabba hushållets ekonomi. En pausad amortering kan vara det som behövs för att det ska gå runt. En möjlighet bankerna har, enligt Finansinspektionens regelverk, är att ge amorteringslättnad eller en amorteringspaus, men då måste det finnas särskilda skäl. Hushållets ekonomiska förutsättningar måste ha försämrats väsentligt sedan lånet togs. Till exempel är inte högre boränta eller generellt lägre marginaler i sig särskilda skäl, enligt myndigheten. 

När kan det då bli aktuellt? 

– De vanligaste anledningarna handlar om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Det finns inget uttalat minsta belopp för hur mycket kostnaderna ska ha ökat utan långivaren gör alltid en individuell bedömning. Ett hushåll ska vara kraftigt påverkat av kostnadsökningar som resulterat i att hushållets ekonomiska marginaler krympt markant.  

Elin Fornbrandt är expert på boendeekonomi i Handelsbanken

Elin Fornbrandt, expert på boendeekonomi i Handelsbanken.

Läs fler artiklar från Din ekonomi

En svårlurad äldre dam i rosa kofta

Tillsammans mot bedrägerier

Alla ska vara svårlurade. Det är målet för bankernas initiativ Svårlurad. Bästa tipset −  lägg på luren och klicka inte på okända länkar.

Läs hela artikeln här
Två restaurangägare funderar över pensionen

Ta kontroll över din pension

Många svenskar vet inte hur det fungerar med tjänstepensionen. Vår expert berättar om de bortglömda miljonerna och vad du kan göra själv för att maxa din pension.
Läs hela artikeln här

Här finns mer att läsa

Känner du till Grönt bolån?

Du kan få rabatt på räntan om din bostad uppfyller vissa kriterier.

Gör en energikoll

Vad kan du göra för att minska din elanvändning? 

Flytta bolånet till oss

Se vad du som bolånekund får hos oss.