Löneväxling

Löneväxling innebär att du byter en del av din lön idag mot en högre pension längre fram i livet. Det kan vara ett bra sätt att öka din tjänstepension om du tjänar lite mer.
 - Handelsbanken.se

Växla lön mot pension

För dig som har en högre lön kan löneväxling vara ett bra sätt att pensionsspara. Det innebär att du byter bort en del av din lön idag, för att istället spara den till din pension, i form av en pensionsförsäkring.

Så fungerar löneväxling

Löneväxling som pensionssparande

Löneväxling är ett förmånligt sätt att öka ditt pensionssparande, speciellt idag när den allmänna pensionen förväntas blir cirka hälften av din månadslön. För att tjäna på att löneväxla bör din lön överstiga 49 967 kronor efter löneväxlingen (avser 2023), för att inte den allmänna pensionen ska påverkas negativt.

En pensionsförstärkning

Ett enkelt sätt att förstärka din framtida pension. Det är också bra nu när avdragsrätten för privat pensionssparande i pensionsförsäkring har upphört. När du löneväxlar behöver du inte betala inkomstskatt på beloppet som du avsätter till pensionsförsäkringen. Du kommer istället betala inkomstskatt vid utbetalningen av din pension. I många fall blir skatten då lägre än vad du idag betalar i inkomstskatt på din lön. 

Arbetsgivaren toppar

Eftersom det är mer förmånligt för arbetsgivaren att göra avsättningar till pension till sina anställda än att betala ut lön kan företaget skjuta till cirka 6 procent extra i avsättning till pension om du löneväxlar. Avstår du 1 500 kronor av din lön per månad kan det bli 1 590 kronor som arbetsgivaren betalar in till din pensionsförsäkring.

Så här går utbetalningen till

Pengarna som du har avstått på grund av löneväxling sätts in i en pensionsförsäkring och du kan tidigast ta ut pensionen när du fyller 55 år. Du väljer själv hur du vill att pengarna ska betalas ut, kortaste utbetalningstid är 5 år. Om du inte gör ett eget fondval i din pensionsförsäkring placeras pengarna i den av försäkringsbolaget gällande entrélösning, med förvalda fonder. Du behöver då inte själv vara aktiv. Självklart kan du även välja andra fonder.

Varför välja löneväxling för dig som anställd:

 • Maximera din pension
  Löneväxling är förmånligt för  dig som har en månadslön över 49 967 kronor (avser år 2023) efter att löneväxlingen är gjord och som har ekonomiska möjligheter att avstå del av din lön. 
 • Ökad flexibilitet
  Du kan själv välja vilket lönebelopp du vill löneväxla, och du kan välja att justera beloppet när du vill under din anställningstid. När du löneväxlar öronmärks pengarna för din pension genom att placeras i en pensionsförsäkring. Du bestämmer själv när du vill ta ut pensionen, dock tidigast från 55 års ålder. 
 • Högre pensionsbelopp
  En fördel med att löneväxla är att arbetsgivaren kan skjuta till cirka 6 procent extra på det belopp du väljer att växla. Dessutom blir ofta skatten lägre på pensionsutbetalningen, jämfört med inkomstskatten på en löneutbetalning. 

Varför erbjuda löneväxling för dig som arbetsgivare:

 • Löneväxling påverkar inte den ordinarie lönestrukturen
  Det är den anställde som väljer om denne vill och har möjlighet att avstå del av sin lön för att istället få en avsättning till pension. Löneväxling är en av flera förmåner som kan erbjudas till företagets anställda.
 • För arbetsgivaren är det kostnadsneutralt
  För dig som arbetsgivare kan företaget räkna upp pensionspremien med cirka 6% utan att det kostar något extra, jämfört med utbetalning av lön till den anställde. Det beror på att den särskilda löneskatten är lägre än arbetsgivaravgiften på lön.
 • Rekrytera och behåll personal
  Tjänstepension är den löneförmån som värdesätts mest, enligt en Sifo-undersökning utförd på uppdrag av försäkringsbolagen som samverkar kring Tjänstepensionens Dag. Att erbjuda löneväxling är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Så kommer du igång

siffran 1 ikon_130_1_.png

Erbjud eller välj löneväxling

Börja med att prata med din arbetsgivare, om företaget erbjuder löneväxling. Är du företagare som vill erbjuda löneväxling hjälper din rådgivare dig att ta fram en offert och plan för löneväxlingen.

nummer 2

Skriv ett avtal

Arbetsgivaren och medarbetaren undertecknar ett avtal om löneväxling där det lönebelopp som medarbetaren vill avstå framgår. Därefter tecknar arbetsgivaren en pensionsförsäkring för medarbetaren. 

siffran 3

Klart

När försäkringen har tecknats kan du välja egna fonder, eller välja att behålla den förvalda placeringen. Glöm inte att årligen se över storleken på det belopp som du avstår om din lön eller basbeloppet förändras, så att det fortsatt är fördelaktigt för dig att löneväxla. 

Viktigt att tänka på vid löneväxling

 • Löneväxling kan vara ett förmånligt alternativ. Om din bruttolön understiger 49 967 kronor efter löneväxling minskas den allmänna pensionen när du växlar lön mot pension. Gränsen för när det är förmånligt beror på nivån på inkomstbasbelopp, som kan förändras varje år. Du som valt löneväxling behöver därför varje år se över att det fortsatt är lämpligt att löneväxla.
 • En lägre bruttolön efter löneväxling kan även påverka ersättningen från andra trygghetssystem som föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa. Att växla lön mot pension passar därför inte alla. Har du en sjukpension i din kollektivavtalade tjänstepension blir den lägre om du väljer att löneväxla.
 • Du som har en kollektivavtalad tjänstepension där premien beräknas på lönen innan skatt kan få lägre premieinsättningar vid en löneväxling. Det här kan kompenseras genom att premien till den kollektivavtalade tjänstepensionen istället läggs på löneväxlingsavtalet.
 • Hos Handelsbanken Liv är det lägsta beloppet som du kan löneväxla 300 kronor i månaden. Hur stort belopp du vill löneväxla väljs i ansökan när du startar din försäkring.

Löneväxling – förmån som inte kostar

Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension.

Behåll nyckelpersoner - erbjud löneväxling 

Löneväxling är en attraktiv förmån för högavlönade anställda som inte kostar arbetsgivaren något. Men det gäller att hålla koll på gränserna för när det lönar sig.

Så fungerar det

Läs också

Handelsbanken.se

Pension från arbetsgivaren

Pension från din arbetsgivare, så kallad tjänstepension, utgör ofta en stor del av din slutliga pension. Hur mycket beror på vad som gäller hos din arbetsgivare.

Tjänstepension