- Handelsbanken.se

Dags för villkorsändring på bolånet?

Vad är villkorsändring?

Villkorsändring är det datum då ditt bolån kan få nya villkor. Från ca 40 dagar innan villkorsändringsdagen har du möjlighet att välja en ny räntebindningstid. Detta kan du göra fram till dagen innan villkorsändringen sker genom att logga in i internetbanken eller appen.

Vad du behöver göra beror lite på om du har ett lån med bunden ränta eller om du har ett lån med 3 månaders bindningstid, också kallad rörlig ränta.

Om ditt lån är bundet

Har du ett bundet bolån innebär villkorsändring att din nuvarande bindningstid håller på att löpa ut. Det innebär att du kan välja att binda ditt lån på en längre bindningstid igen om du önskar, vilket börjar gälla från och med villkorsändringsdagen. Gör du inte ett aktivt val kommer ditt lån automatiskt gå över till 3 månaders bindningstid på villkorsändringsdagen. 

Lån med rörlig ränta

Du som har lån med 3 månaders bindningstid kan se villkorsändringsdagen som en påminnelse om att se över dina villkor och räntor. Vill du fortsätta med rörlig ränta även efter villkorsändringsdagen behöver du inte göra någonting. Om du vill binda ditt 3 månaderslån loggar du in i internetbanken eller på appen innan villkorsändringsdagen och väljer räntebindningstid.


Vilken ränta får jag på villkorsändringsdagen?

Räntan vid villkorsändring är indikativ, det innebär att du kan se den som en fingervisning om vilken ränta ett bolån med en viss bindningstid kommer få på villkorsändringsdagen. Räntan kan komma att ändras fram till och med villkorsändringsdagen. 

Hos Handelsbanken får du en individuellt satt ränta. Vi tittar bland annat på hur mycket lån du har i förhållande till vad bostaden är värd, och om du lånar själv eller tillsammans med andra. Annat som påverkar bolåneräntan är hur bostadsmarknaden ser ut där du bor och vilka andra banktjänster du har hos oss. 

Få koll på vad som påverkar räntan

7 frågor och svar om räntehöjning och bolåneräntor. 

Vad är ett ränteerbjudande?

father with daughter- Handelsbanken.se

Ett ränteerbjudande är en räntenedsättning i förhållande till vår annonserade ränta. Din räntenedsättning är skillnaden mellan den annonserad räntan och ditt aktuella ränteerbjudande. 

Cirka 40 dagar innan villkorsändringsdagen får du ett meddelande från oss om ett ränteerbjudande. För att ta del av erbjudandet loggar du in i internetbanken eller i appen där du ser en notis om att du har fått erbjudande.

Vilken bindningstid ska jag välja?

När du ska välja löptid på ditt bolån är det bra att utgå ifrån hur din ekonomi ser ut idag och ta hänsyn till de planer du har inför framtiden. Fundera på vilket utrymme du har i din ekonomi om boendekostnaderna skulle öka. Vill du ha hjälp med analysen? Prata med oss så hjälper vi dig hitta en bra fördelning som passar för dig.  

Rörlig ränta 

Om du har ett lån med 3 månaders bindningstid, även kallat rörlig ränta, kan din ränta justeras var tredje månad beroende på vilken ränta som gäller just då. 

För dig som:

  • Inte behöver veta exakt vad dina boendekostnader blir framöver eftersom du har marginal att klara en varierad ränta. 
  • Vill kunna lösa lånet när du vill utan att det kostar något extra.

Bunden ränta

Bind bolånet i fasta perioder mellan 1-10 år. Då gäller din boränta under den villkorsperioden, oavsett om räntorna går upp eller ned under den tiden.

För dig som:

  • Vill ha koll på vilka lånekostnader du kommer ha en tid framöver.
  • Inte planerar att flytta inom den tiden du binder lånet. (Om du ska lösa lånet i förtid kan du behöva betala en ränteskillnadsersättning).

Rörlig och bunden ränta

Genom att fördela bolånet i olika bindningstider sprider du risken. Du kan låta en del vara rörlig och binda en del (i en eller fler olika räntebindningstider).    

För dig som:

  • Vill bli mindre känslig för ränteändringar, men ändå ha en del av lånet med rörlig ränta.
  • Vill sprida risken på ditt bolån.

Vad innebär det att räntesäkra bolånet?

Längd 0:39 min

Räntesäkring kan vara en trygghet när det svänger på marknaden. Det innebär att du i förväg - inför en kommande utbetalning eller villkorsändring - kan få den räntenivå som gäller dagen då du tecknar räntesäkringen. Du hittar räntesäkring i internetbanken.

Logga in och räntesäkraÖppnas i nytt fönster

Frågor och svar