Byggnadskreditiv − lån för att bygga

Vi hjälper dig med finansieringen när du ska bygga nytt eller bygga om.
Två kvinnor planerar och diskuterar ombyggnader.
  • Ett byggnadskreditiv är en kredit som används när du bygger en ny bostad eller bygger om din befintliga. Med det betalar vi dina löpande fakturor under byggtiden.  
  • Vid nybygge krävs startbesked från byggnadsnämnden
  • När bygget är färdigt läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt .
  • Kontakta oss i god tid så att vi kan gå igenom dina planer och se vilket upplägg som passar dig bäst.

Vad är ett byggnadskreditiv?

Ett byggnadskreditiv är en kredit som du använder för alla stora kostnader när du bygger en ny bostad eller bygger om. Vi hjälper dig med betalningen av fakturor till de olika leverantörerna. För dig innebär det att du enbart behöver betala ränta på det belopp du har utnyttjat av krediten. När hela bygget är klart lägger vi om byggnadskreditivet till ett vanligt bolån. 

Kontakta något av våra kontor så svarar vi på alla dina frågor och hjälper dig att komma igång.

Träffa oss i god tid så hjälper vi dig att komma igång.

Ett par planerar en ombyggnation.
  • Det finns många delar att ta hänsyn till vid en byggnadskredit. Därför är det bra att vi träffas i ett tidigt skede för att gå igenom till exempel förslag på hus, ritningar och eventuella kalkyler. Ibland kan det vara fördelaktigt att istället belåna din befintliga bostad och vi hjälper gärna till att titta på vad som passar dig bäst.
  • Om det du ska bygga kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får du inte påbörja bygget förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Tänk därför på att ansöka om lov för det i god tid. Blanketter och aktuell information kan du oftast hitta på din kommuns webbsida.
  • När du har bestämt dig för vilket hus du vill bygga och har fått och startbesked tittar vi tillsammans på hur vi lägger upp byggnadskreditivet. Du får även möjlighet att se över hela din ekonomi med en av våra rådgivare.

Läs också

- Handelsbanken

Trygga bolån för dig och familjen

Bolåneskydd består av liv- respektive inkomstförsäkring som kan hjälpa dig att betala bolånet om livet plötsligt förändras. Välj om du vill teckna båda försäkringarna eller bara en av dem.

Läs mer om bolåneskydd