Information innan handel

Här får du information som du ska ta del av innan du handlar med finansiella instrument.
En man på kontoret

Den här informationen är viktig att du tar del av: 

  • Faktablad om instrumentet som gör det möjligt att förstå och jämföra egenskaper och risker.
  • Information om kostnader och avgifter för instrumentet och transaktionen.
  • Vilken målgrupp instrumentet riktar sig till.

Informationen nedan gäller alla finansiella instrument oavsett för vilken målgrupp instrumentet är avsett.

Värdepapper och fonder

Noterade värdepapper och fonder

Du hittar dokument gällande fonder på:

Fondkurser

Du hittar dokument gällande noterade värdepapper för respektive instrument på:

Handelsbanken Marknadsinformation Öppnas i nytt fönster

Derivat

Valutaderivat

Key Information Document (KID)*





















Kostnader och avgifter

Valutatermin 0 till 2 månader Öppnas i nytt fönster
Valutatermin 2 till 12 månader Öppnas i nytt fönster
Valutatermin 12 till 24 månader Öppnas i nytt fönster
Valutatermin 24+ månader Öppnas i nytt fönster

Valutaswap 0 till 2 månader Öppnas i nytt fönster
Valutaswap 2 till 12 månader Öppnas i nytt fönster
Valutaswap 12 till 24 månader Öppnas i nytt fönster
Valutaswap 24+ månader Öppnas i nytt fönster

Valutaoption - Enkel Öppnas i nytt fönster
Valutaoption - Asiatisk Öppnas i nytt fönster
Valutaoption - Digital Öppnas i nytt fönster
Valutaoption - Dubbelbarriär Öppnas i nytt fönster
Valutaoption - Enkelbarriär Öppnas i nytt fönster

Råvarufutures

* Dokumenten är baserade på de genomsnittliga marginaler. Marginalerna är estimat baserade på historiskt data och utgör inte någon garanti för kommande priser. Varje enskild affär är unik och dess marginal beror på flera faktorer, som storlek på transaktionen, marknadsförhållanden, plattformskostnader och operativa risker.