1. Om oss
  2. /
  3. Juridiska dokument
  4. /
  5. Betaltjänstdirektivet PSD2

Betaltjänstdirektivet PSD2

PSD2 är ett EU-direktiv gällande betalningstjänster för både företag och privatpersoner. Här kan du läsa om PSD2 och hur det påverkar dig.
EU flag

Vad är PSD2?

Det första betaltjänstdirektivet, EU-direktivet Payment Services Directive (PSD) trädde i kraft 2009 med syftet att skapa en mer effektiv marknad för betaltjänster inom Europa. Under 2018 stärktes reglerna när det andra betaltjänstdirektivet trädde i kraft. Reglerna i PSD2 syftar till att stärka ditt skydd som konsument och göra betalningarna effektivare, tryggare och enklare inom Europa.

Hur påverkar PSD2 mig som kund?

Betaltjänstdirektivet är ett regelverk som täcker flera områden. Bland annat kan du som kund genom reglerna i PSD2 dela din kontoinformation med och göra betalningar genom så kallade tredjepartsaktörer. Det innebär att licensierade företag, exempelvis banker har möjlighet att hämta din kontoinformation från Handelsbanken och erbjuda dig att göra betalningar från ditt konto, under förutsättning att du har godkänt det. För att få erbjuda den här typen av tjänster måste tredjepartsaktören ha tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES.

PSD2 innebär också att självrisken för konsumenter vid en obehörig transaktion sänks från 1 200 kronor till 400 kronor. Så snart du upptäcker att en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken. Banken kommer då att utreda ärendet och betala tillbaka beloppet så fort som möjligt.

Här kan du läsa mer om de viktigaste villkorsändringarna och hur de påverkar dig som kund. 

Mer information

Propositionen för reglerna om betaltjänster hittar du på regeringskansliets webbplats:

Du kan också läsa om reglerna på Europeiska kommissionens webbplats:

Höjda säkerhetskrav för betalningar

Betaltjänstdirektivet innebär också höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar, bland annat för att minska risken för bedrägerier. Kraven kan påverka hur du betalar eftersom det genom lagstiftningen ofta krävs så kallad stark kundautentisering. Stark kundautentisering innebär i korthet att när du som privatkund handlar med ditt kort behöver banken veta att rätt person utför köpet. Den kontrollen sker genom en identifiering som visar att du är du. Likaså när du som företag tar betalt med kort kommer dina kunder behöva identifiera sig med till exempel Mobilt BankID, säkerhetsdosa eller PIN-kod. 

För dig som privatkund

Nya regler kortbetalningarÖppnas i nytt fönster

Fullständiga villkor för betalningar hittar du på vår sida om villkor.

VillkorÖppnas i nytt fönster

För dig som företagskund

Nya regler för dig som tar betalt med kortÖppnas i nytt fönster

Fullständiga villkor betalningar för dig som företag hittar du när du loggar in i Internet Företag. 

Logga inÖppnas i nytt fönster


Open Banking

Innovativa tjänster 

Open Banking ger oss möjligheten att utveckla nya banktjänster. Vi tror på att ny teknologi bidrar till ökad transparens och en bättre kundupplevelse.

Developer Portal 

I Handelsbankens Developer Portal får du som utvecklare tillgång till en testmiljön där du kan utforska och testa våra APIer.