1. Om oss
 2. /
 3. Juridiska dokument
 4. /
 5. Bästa utförande kvartal

Bästa utförande per kvartal

Kvalitet på utförande i egenskap av systematisk internhandlare, marknadsgarant eller likviditetsleverantör
Paragraftäcken

Krav i MiFID II

Ladda ner rapporter

Handelsbanken (Banken) agerar ibland som systematisk internhandlare, marknadsgarant eller annan likviditetsgarant. I dessa fall utförs transaktioner direkt mellan banken och dess kunder. För att kunder ska kunna utvärdera bankens orderutförande när de handlar direkt med banken, ska banken varje kvartal publicera rapporter om kvalitén på orderutförandet. MiFIDII ställer krav på Banken att tillhandahålla dessa rapporter kostnadsfritt och i ett nedladdningsbart maskinläsbart format.

Filerna är komprimerade zip-filer. Klicka för att ladda ned.

För information per instrumenttyp läs mer på Bästa utförande

Översikt

 • Referensdata - Information om vilka finansiella instrument Banken har agerat som SI, marknads eller likviditetsgarant i. 
 • Intradagshandel - Inkluderar genomsnittspriser och omsatt värde under två minuter efter fyra specifika tidpunkter under handelsdagen. När inga transaktioner genomförts under denna period återspeglar tabellen efterföljande transaktioner, om någon, före nästa specifik tidpunkt. 
 • Daglig statistik - Omfattar högsta, lägsta och genomsnittliga priser i handlade finansiella instrument under en handelsdag.
 • Kostnader - Courtaget som Banken debiterar täcker alla exekverings- och avvecklingskostnader oavsett hur och var ordern läggs. Ordern kan utföras på en handelsplats eller så kan Banken utföra det mot eget lager. Kostnaderna specificeras endast där handlaren tar en sådan avgift och rimligen kan inkludera den. Kunderna debiteras aldrig särskilda avgifter när banken agerar som SI, marknadsaktör eller likviditetsleverantör.
 • Sannolikhet för utförande - Detaljer om antal ordrar eller prisförfrågningar, ändringar eller annulleringar, värde och genomsnittsstorlek på utförda transaktioner.
 • Prisanalys - Detaljer om de bästa priserna, genomsnittlig spread och djupet i orderboken under fyra specifika tidpunkter under handelsdagen, där Banken erbjuder ett kontinuerligt orderbokssystem eller svarar på prisförfrågningar.
 • Tidsanalys - Analys av Bankens svarstid mellan förfrågan och tillhandahållande av pris samt mellan acceptans och utförande.
 • Bästa utförande - Reglerna för bästa utförande styr hur din order utförs.