Brexit

Är du privat- eller företagskund i Handelsbanken i Sverige och bor i Storbritannien? Så här kan du komma att påverkas av Brexit.
Great Britian

Brexit – så påverkas du

31 december 2020 lämnade Storbritannien EU. Sedan dess kan vi på Handelsbanken i Sverige inte längre erbjuda vissa nya produkter och tjänster till kunder i Storbritannien. Ett undantag är företagskrediter som vi även i fortsättningen kan erbjuda våra företagskunder.

Vår ambition är att erbjuda dig som kund personlig service och god rådgivning. Målsättningen är att vi ska kunna fortsätta erbjuda bästa möjliga service, var du än befinner dig.

Kund i Sverige men bosatt i Storbritannien?

Är du kund hos Svenska Handelsbanken AB och bosatt i Storbritannien? Då kommer de produkter och tjänster vi tillhandahåller att påverkas. 

Tjänster som rör betalningar, likvidkonton, eller tillgång till debetkort förblir oförändrade, liksom krediter till företagskunder. Däremot kommer krediter till privatpersoner vara begränsade. Befintliga bolån kommer inte att påverkas, men övriga krediter kan inte förnyas eller förlängas. Inte heller ny kreditgivning kan beviljas. 

Däremot kommer investeringsprodukter som depå och fondinnehav att behöva särskild hantering. Generellt gäller att Svenska Handelsbanken AB inte kan erbjuda tjänster inom området Spara och placera om du är bosatt i Storbritannien.

Vi kommer kontakta dig om vi inte tror att vi kan fortsätta att erbjuda dig banktjänster på grund av gällande regelverk i Storbritannien. 

Är du permanent bosatt i Storbritannien?

Är det så att du bor permanent i Storbritannien? Då rekommenderar vi att du kontaktar Handelsbanken plc – ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB – som erbjuder banktjänster direkt från Storbritannien. Mer information hittar du på Handelsbanken plc:s webbplats. 

De tjänster som Handelsbanken plc erbjuder kunder i Storbritannien påverkas inte av Brexit.

Kund i Storbritannien men bosatt i Sverige/EES?

Är du kund hos Handelsbanken plc, men bor i Sverige eller i ett annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)? Då hittar du mer information på Handelsbanken plc:s webbplats.