1. Om oss
  2. /
  3. Brexit

Brexit

Är du privat- eller företagskund i Handelsbanken i Sverige och bor i Storbritannien? Så här kan du komma att påverkas av Brexit.
Great Britian

Brexit – så påverkas du

31 december 2020 lämnade Storbritannien EU. Sedan dess kan vi på Handelsbanken i Sverige inte längre erbjuda nya produkter och tjänster till kunder i Storbritannien. Ett undantag är företagskrediter som vi även i fortsättningen kan erbjuda våra företagskunder.

Vår ambition är att erbjuda dig som kund personlig service och god rådgivning. Målsättningen är att vi ska kunna fortsätta erbjuda bästa möjliga service, var du än befinner dig.

Kund i Sverige men bosatt i Storbritannien?

Är du kund hos Svenska Handelsbanken AB och bosatt i Storbritannien? Då kommer majoriteten av de tjänster vi erbjuder att förbli oförändrade under och efter övergångsperioden. Detta under förutsättning att du började nyttja tjänsterna innan du bosatte dig i Storbritannien. 

Det kan gälla tjänster som köp eller försäljning av finansiella instrument, att kunna behålla likvid- och VP-konton, eller att ha tillgång till kapitalmarknadsprodukter. Även krediter som beviljats bolagsenheter förblir oförändrade. 

Däremot kommer banklån som beviljats privatpersoner som vid lånetillfället var bosatta i Storbritannien att behöva särskild hantering. Generellt gäller att sådana lån inte kommer att påverkas de kommande fem åren, däremot kan de inte förnyas eller förlängas under denna period. 

Vi kommer kontakta dig om vi inte tror att vi kan fortsätta att erbjuda dig banktjänster på grund av gällande regelverk i Storbritannien. 

Är du permanent bosatt i Storbritannien?

Är det så att du bor permanent i Storbritannien? Då rekommenderar vi att du kontaktar Handelsbanken plc – ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB – som erbjuder banktjänster direkt från Storbritannien. Mer information hittar du på Handelsbanken plc:s webbplats. 

De tjänster som Handelsbanken plc erbjuder kunder i Storbritannien påverkas inte av Brexit.

Kund i Storbritannien men bosatt i Sverige/EES?

Är du kund hos Handelsbanken plc, men bor i Sverige eller i ett annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)? Då hittar du mer information på Handelsbanken plc:s webbplats.