Synpunkter

Har vi inte levt upp till dina förväntningar? Berätta för oss så att vi kan bli bättre.

Här kan du lämna förslag på hur vi kan bli bättre. Dina synpunkter är viktiga för oss. 

Använd inte detta formulär för bankärenden eller frågor om bankärenden. Skicka aldrig personliga uppgifter som personnummer, kontonummer eller lösenord i formuläret.