1. Klagomål

Klagomål

Vi tar dina klagomål på allvar
Kvina som pratar i mobilen

Så här gör du när du har ett klagomål

Vi ser positivt på de klagomål som vi får ta del av och vi strävar efter att ditt klagomål ska behandlas korrekt, omsorgsfullt och så skyndsamt som möjligt. Du har rätt att få ett sakligt svar och kan begära att få det skriftligt om du vill. Om vi inte kan tillmötesgå ditt klagomål får du en motivering till detta.

Hantering av klagomål (pdf)

1. Vänd dig till ditt bankkontor

Om du har ett klagomål att framföra, börja med att kontakta den som hjälpte dig med ditt ärende eller kontorschefen på ditt lokala bankkontor.

2. Om du inte är nöjd med kontorets beslut

Om du vill att bankkontorets beslut ska omprövas kan du kontakta bankens klagomålsansvariga via klagomal@handelsbanken.se

Eller skriv till:
Handelsbanken
Klagomålsansvarig
106 70 Stockholm

Du kan också använda kontaktformuläret.

Dotterbolag

Om du har ett klagomål som gäller något av våra dotterbolag nedan ska du vända dig direkt till bolaget. Gällande övriga dotterbolag vänder du dig i första hand till den som hjälpte dig med ditt ärende, eller kontorschefen på ditt bankkontor, enligt beskrivningen på denna sida.

Handelsbanken Liv
Ecster ABÖppnas i nytt fönster

Mer information och råd för konsumenter