1. Kontakta oss
  2. /
  3. Kundklagomål

Synpunkter och kundklagomål

Vi tar dina klagomål och synpunkter på allvar.
an upset woman typing on a laptop

Vi tar dig på allvar

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det hjälper oss att bli medvetna om det som fungerar mindre bra och ger oss möjlighet att bli bättre. Handelsbankens policy för kundklagomål tillämpas i hela koncernen. Bland annat gäller att alla klagomål ska behandlas korrekt, omsorgsfullt och så skyndsamt som möjligt.

Ditt bankkontor hjälper dig i första hand 

I första hand ska du vända dig till ditt bankkontor och framföra dina synpunkter eller om det är något du vill klaga på.

Om du har en synpunkt eller klagomål som uppstått utanför Sverige, kontakta bankkontoret i fråga.

Om du inte är nöjd med kontorets beslut

Om du inte är nöjd med kontorets beslut kan du gå vidare och begära omprövning.

Om du vill att kontorets beslut ska omprövas
Ärendet ska i första hand bedömas av ledningen för den regionbank som kontoret tillhör. Information om vilken regionbanksledning du kan vända dig till får du via kontoret eller telefonväxeln 08-701 10 00.

Om du inte är nöjd med svaret från regionbanksledningen
Du har då möjlighet att kontakta bankens klagomålsansvariga, Eva Rångevall och Malin Dahl.

Handelsbanken
Klagomålsansvarig
106 70  Stockholm

Vill du överklaga bankens beslut?

Om du inte är nöjd med bankens beslut utan vill överklaga det hänvisar vi dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)Öppnas i nytt fönster eller allmän domstolÖppnas i nytt fönster för att få ärendet prövat på nytt.

Konsumenter

Om du som vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta Konsumenternas Bank- och FinansbyråÖppnas i nytt fönster, i försäkringsärenden Konsumenternas försäkringsbyråÖppnas i nytt fönster eller med konsumentvägledningen i din kommun.

Information om avtal som du som konsument ingått med banken via internetbanken eller mobilappen

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilappen och det har uppstått en tvist, som du inte har kunnat lösa med banken, kan du använda EU:s onlineplattform för tvistlösning:
EU:s onlineplattform för tvistlösning (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Även om du gör din anmälan via onlineplattformen kommer ärendet att skickas till ARN för prövning.Mer information om tvistlösning online hittar du på:
Konsument Europa (nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Frågor och synpunkter

Har du synpunkter om Handelsbanken eller på någon av våra tjänster? Berätta för oss hur vi kan bli bättre. Du kan också ställa frågor om Handelsbanken.

Frågor och synpunkter