Handelsplatser

Sammanställning över huvudsakliga handelsplatser
Tillgångsklass Handelsplats
Aktier
Nasdaq OMX Nordic – Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm 
Oslo Bors, Euronext 
Nordic Growth Market (NGM)
Spotlight Stock Market 
CBOE Europe 
Utomnordiska marknadsplatser via broker
Svenska Handelsbanken AB (publ) i egenskap av SI
Börshandlade fonder (ETF) Beror på vilka marknadsplatser ett givet instrument är listat (se Aktier)
Svenska Handelsbanken AB (publ) i egenskap av SI
Obligationer
Nasdaq OMX Nordic - Helsingfors och Stockholm 
Tullet & ICAP
BGC Partners & RP Martin Brokers
Bloomberg MTF 
Tradition
Svenska Handelsbanken AB (publ) i egenskap av SI
Gottex Brokers

Börshandlade derivat

EUREX
Nasdaq OMX Nordic – Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm
Oslo Bors Euronext
ICE Futures
London Stock Exchange (LSE)
Svenska Handelsbanken AB (publ) i egenskap av SI

Valutaderivat
Tullet & ICAP
BGC Partners & RP Martin Brokers
FXT Matching
FXT FXALL
360T
BarX FX
Valutaoptioner Tullet & ICAP
GFI
Råvaruderivat JP Morgan
Nasdaq Commodities
Räntederivat
Tullet & ICAP
BGC Partners & RP Martin Brokers
Bloomberg MTF
Svenska Handelsbanken AB (publ) i egenskap av SI
Gottex Brokers
Samtliga Handelsplatser kan komma att användas för genomförande av ordrar för icke-professionella kunder.

Handelsbanken kan även använda andra handelsplatser som anses överensstämma med Handelsbankens "Utförande av order m m" som du hittar i Avtal - Handel med finansiella instrument och valuta (pdf).Öppnas i nytt fönster

Godkända publiceringsarrangemang
Svenska Handelsbanken publicerar priser i aktier och andra värdepapper i vilka den agerar systematisk internhandlare via så kallade godkända publiceringsarrangemang (APA). Den information som publiceras finns tillgänglig via leverantörerna, APA, nedan.

- London Stock Exchange plc (TRADEcho)
- Nasdaq Stockholm AB
- Bloomberg Finance L.P.

För vissa aktier publicerar Svenska Handelsbanken kontinuerligt bud. Dessa bud offentliggörs genom publicering i internetbanken under Spara och placera.