Pension för företagare

Som företagare saknar du helt den trygghet många anställda har. Därför är det extra viktigt med en bra pensionslösning med försäkringsskydd.
a man standing and smiling happy outside at work

Pensionslösningar som ger trygghet

Glöm inte bort att ge dig själv trygghet inför framtiden. Du som företagare måste själv ordna med ditt pensionssparande och se till att ha trygghetslösningar på plats för dig och din familj.

Tjänstepension – en viktig del av din pension

Som företagare saknar du den trygghet en anställd har, därför är det också viktigt att du ser över din pensionslösning och ditt försäkringsskydd. Tjänstepension är ett sparande med försäkringsskydd. Förutom ålderspension kan premiebefrielse, sjukförsäkring och efterlevandepension ingå. Kostnaden är dessutom avdragsgill.

Ett pensionssparande kan ge dig större möjlighet att själv bestämma när det är dags att sluta jobba och starta ditt arbetsfria liv som pensionär.

vägval

Direktpension – utöver de vanliga avdragsramarna

Med en direktpension kan du komplettera din pension utöver vad de vanliga avdragsramarna tillåter. På så vis kan företaget göra större pensionsavsättningar. Till skillnad från i en tjänstepensionslösning byggs pensionskapitalet upp inom det egna företaget. Genom att pengarna stannar i företaget kan du välja att avsluta pensionsavtalet och kapitalet kan då användas av företaget till annat än pension.