Pension för egenföretagare

Glöm inte bort att ge dig själv trygghet. Nu och i framtiden.
Kvinna i kontorsmiljö funderar på sin tjänstepension som egenföretagare

Pension för egenföretagare

Som egenföretagare behöver du pensionslösningar med olika försäkringsskydd för dig själv. Det är extra viktigt, då du helt saknar den trygghet många anställda har. Egenföretagare är du som bedriver enskild firma eller är delägare i handels- eller kommanditbolag. 

Vi har en lösning för dig som innehåller alla delar du behöver: pensionsförsäkring, sjukförsäkring och familjepension.

Välj fonder själv eller låt oss sköta valet

Med pensionen hos oss kan du välja mellan Handelsbankens egna fonder och utvalda fonder från ledande förvaltare. Om du inte gör ett aktivt val förvaltas ditt sparande i en pensionsfond. I en pensionsfond trappas andelen aktiefonder ned med tiden, medan andelen räntefonder ökar. Risken i ditt sparande minskar alltså ju äldre du blir.

Avdragsrätt

Om du har en enskild firma och inkomst av aktiv näringsverksamhet kan du – enligt huvudregeln – dra av motsvarande 35 procent av överskottet i din näringsverksamhet. Pensionssparavdraget får dock inte vara större än tio prisbasbelopp. Avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt 2016.

Innehåller

  • Ålderspension
  • Premiebefrielseförsäkring 
  • Sjukförsäkring 
  • Efterlevandepension

Prata tjänstepension med oss - för dig och dina anställda

Bli kontaktad 

Fyll i dina uppgifter och vad du vill ha hjälp med, så ser vi till att en rådgivare kontaktar dig.  

Ring oss 

Har du frågor om pension och försäkring är du välkommen att kontakta oss vardagar 9-17. 

Mejla eller boka möte

På de lokala bankkontorens webbsidor hittar du öppettider och kontaktuppgifter till våra rådgivare. 

EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista Tjänstepension Egenföretagare. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.