1. Pension för egenföretagare

Pension för egenföretagare

Glöm inte bort att ge dig själv trygghet. Nu och i framtiden.
-

Pension för egenföretagare

Som egenföretagare behöver du pensionslösningar med olika försäkringsskydd för dig själv. Det är extra viktigt, då du helt saknar den trygghet många anställda har. Egenföretagare är du som bedriver enskild firma eller är delägare i handels- eller kommanditbolag. 

Vi har en lösning för dig som innehåller alla delar du behöver: pensionsförsäkring, sjukförsäkring och familjepension.

Välj fonder själv eller låt oss sköta valet

Med pensionen hos oss kan du välja mellan Handelsbankens egna fonder och utvalda fonder från ledande förvaltare. Om du inte gör ett aktivt val förvaltas ditt sparande i en pensionsfond. I en pensionsfond trappas andelen aktiefonder ned med tiden, medan andelen räntefonder ökar. Risken i ditt sparande minskar alltså ju äldre du blir.

Avdragsrätt

Om du har en enskild firma och inkomst av aktiv näringsverksamhet kan du – enligt huvudregeln – dra av motsvarande 35 procent av överskottet i din näringsverksamhet. Pensionssparavdraget får dock inte vara större än tio prisbasbelopp. Avdragsrätten för privat pensionssparande slopades helt 2016.

Innehåller

  • Ålderspension
  • Premiebefrielseförsäkring 
  • Sjukförsäkring 
  • Efterlevandepension

Pension för småföretagare

Speltid: 1.49 min

Att tänka på som egenföretagare

  • Som egenföretagare har du själv ansvar för din pension
  • Som egenföretagare saknar du tjänstepension
  • Om du saknar tjänstepension har du markant lägre pension
  • När lönar sig ett avdragsgillt sparande?    

Vi finns nära dig – boka rådgivning

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Att avsätta tid för att planera din och dina anställdas pension kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Kontakta din rådgivare på telefon eller mejl. Har du behov av ett längre möte kan vi ordna ett onlinemöte via Skype. Du hittar kontaktuppgifter på ditt bankkontors webbsida eller i företagsappen.


EU klassificering av hållbarhet

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Så här beaktar Handelsbanken Liv investeringsbeslutens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Denna fondförsäkring främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att Handelsbanken Liv hållbarhetsgranskar och väljer in fonder med god hållbarhetsprestanda till fondutbudet. Om fondförsäkringen uppfyller miljörelaterade eller sociala egenskaper är beroende av att du som kund väljer en eller flera fonder med hållbar investering som mål eller som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. 

Läs mer om fonderna

Läs mer om de olika fondernas metoder för att bedöma, mäta och övervaka de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller effekten av de hållbara investeringarna genom att följa länken Fondlista Tjänstepension Egenföretagare. Klicka på den fond du är intresserad av – mer information finns under fliken ”Hållbarhet” och i informationsbroschyren.

I den här fondförsäkringen är följande fonder hållbarhetsklassade.