Direktpension

Ge dig själv eller dina anställda en högre pension med vår Direktpension.
-

Ett komplement till tjänstepension

Vad är direktpension?

Med en direktpension kan företaget ge ägare, chefer och andra medarbetare pension utöver vad de vanliga avdragsramarna medger.

I en direktpension bygger företaget upp pensionskapitalet inom företaget, från beskattad vinst, till skillnad från i en tjänstepension. I och med att pengarna stannar i företaget går det inte att göra avdrag för premierna, istället görs avdraget vid utbetalningen av pensionen.

Hur går det till?

En direktpension består av tre delar: kapitalförsäkring, pensionsutfästelse och pantsättning.

Du som företagare skriver ett avtal med den anställde om att betala ut pension. Avtalet kallas direktpensionsutfästelse. I avtalet kan ni komma överens om särskilda villkor för hur pensionen ska betalas ut. Företaget tecknar en kapitalförsäkring som fungerar som säkerhet för att företaget ska uppfylla avtalet – att den anställda ska få sin avtalade pension. Kapitalförsäkringen pantsätts till förmån för den anställda och företaget ger den anställda rätten att själv placera innehavet. 

Vi erbjuder ett brett utbud av fonder, både våra egna och från andra ledande förvaltare. Det går även att placera i aktier eller på räntemarknaden, allt utifrån den egna bedömningen av möjlighet till avkastning. Teckna med eller utan premiebefrielseförsäkring.

Om företaget och den anställda vill att direktpensionen ska upphöra, kan utfästelsen rivas. Kapitalet tillfaller då företaget.

Snabbfakta

  • Kapitalförsäkring i grunden
  • Den anställda får själv placera innehavet
  • Pension utöver vanliga avdragsramarna
  • Kapitalet stannar i företaget
  • Vi tar hand om administrationen av utbetalningarna

När det är dags för utbetalning

Kvinna planterar en grön växt i krukan.

När det är dags för utbetalning tar vi hand om administrationen kring pensionsutbetalningarna och skickar redovisningsunderlag och årsbesked.
På utbetalningarna från en direktpension ska du som arbetsgivare betala särskild löneskatt. Antingen kan du betala endast pensionspremien och då tillkommer löneskatt på framtida utbetalningar. Alternativet är att du redan vid varje pensionsavsättning betalar ett tillägg för att täcka kostnaden för den framtida löneskatten.


Vi finns nära dig – boka rådgivning

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti

Att avsätta tid för att planera din och dina anställdas pension kan vara en värdefull investering. Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och ditt företag. Kontakta din rådgivare på telefon eller mejl. Har du behov av ett längre möte kan vi ordna ett onlinemöte via Skype. Du hittar kontaktuppgifter på ditt bankkontors webbsida eller i företagsappen.